Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.9.2019 kl. 09:00 - 1.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 11.10.2019
12:30 - 16:30

Beskrivning

Kognitiotieteen pää- ja sivuaineopiskelijat

Kognitiotieteen perus- ja aineopinnot.

Syventävä perehtyminen joihinkin kognitiotieteen tämän hetken keskeisiin tutkimusongelmiin ja teoreettisiin kiistakysymyksiin.

Maisteriopintojen 1.-2. opiskeluvuosi.

Tutustutaan yhteen tai useampaan ajankohtaisen kognitiotieteellisen tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön ja sitä kuvaaviin teorioihin ja malleihin. Olennaista on integroida toisiinsa empiiristen kokeellisten menetelmien, laskennallisten mallien ja neurotieteen näkökulmia, sekä ymmärtää samaa ilmiötä kuvaavien kuvauksen tasojen ja teorioiden keskinäisiä riippuvuuksia.

Luennot/seminaarit, ryhmätyöt, tentti tai kirjallisuuskatsaus

Artikkeleita aihepiirin mukaisesti. Sovitaan kurssin opettajan kanssa.

Luentotenttiin ei tule opiskella tähdellä merkittyjä artikkeleita – kirjatenttiin tulee opiskella kaikki alla mainitut:

Semantic system and embodied cognition

 • Meteyard, L., Cuadrado, S.R., Bahrami, B., & Vigliocco, G. (2012). Coming of age: a review of embodiment and the neuroscience of semantics. Cortex. 48, 788-804.
 • Binder, J.R., & Desai, R.H. (2011). The neurobiology of semantic memory. Trends Cogn Sci. 15, 527-536.
 • Janssen, P., & Scherberger, H. (2015). Visual guidance in control of grasping. Annual Review of Neuroscience, 38, 69-86.

Reasoning

 • Tversky, A. & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90, 293-315.
 • Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1131.
 • Evans, J. S. B. (2008). Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition. Annu. Rev. Psychol., 59, 255-278.

Selective attention and executive functions

 • Duncan, J. (2001). An adaptive coding model of neural function in prefrontal cortex. Nature reviews. Neuroscience, 2(11), 820.
 • Miller, E.K., & Cohen, J.D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annu Rev Neurosci., 24, 167-202.
 • Desimone, R., & Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annu Rev Neurosci., 18, 193-222.

Attention and consciousness

 • Koch, C., Massimini, M., Boly, M., & Tononi, G. (2016). Neural correlates of consciousness: progress and problems. Nature Reviews Neuroscience, 17(5), 307-321.
 • Raffone, A., Srinivasan, N., & van Leeuwen, C. (2014). The interplay of attention and consciousness in visual search, attentional blink and working memory consolidation. Phil. Trans R. Soc. 368
 • Martens, S., & Wyble, B. (2010). The attentional blink: Past, present, and future of a blind spot in perceptual awareness. Neuroscience and Biobehavioral Review. 34, 947-957.

Attention and performance

 • Loh, K. K. & Kanai, R. (2016). How has the Internet reshaped human cognition? Neuroscientist, 22(5), 506-520.
 • Spence, C. (2010). Crossmodal spatial attention. Annals of the New York Academy of Sciences, 1191, 182-200.
 • Pashler, H., Johnston, J. C., & Ruthruff, E. (2001). Attention and performance. Annual Review of Psychology, 52, 629-651.

Emotion and cognition

 • Vuilleumier, P. (2005). How brains beware: neural mechanisms of emotional attention. Trends in cognitive sciences, 9(12), 585-594.
 • Reimann, M., & Bechara, A. (2010). The somatic marker framework as a neurological theory of decision-making: Review, conceptual comperisons, and future neuroeconomics research. Journal of Economic Psychology, 31, 767-776.
 • Haman, S. (2001). Cognitive and neural mechanisms of emotional memory. Trends in Cognitive Sciences, 5, 394-400
 • Dalgleish, T. (2004). The emotional brain. Nature Reviews, 5, 582-588.

0-5.

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan avoimen tenttipalvelussa