Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.8.2019 kl. 00:00 - 31.7.2020 kl. 00:00

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Akvaattisten tieteiden pääaineopiskelijat.

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa. Akvaattisten tieteiden kandidaattiopintojen lopputentti.

Omatoiminen työskentely. Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä tenttipäivänä tai useammassa osassa joko yleisessä tentissä tai tenttiakvaariossa (ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/ )

linkki ohjeistukseen: blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijan ohjeet

Vaatimuksiin kuuluu kolme kirjaa:

1. Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin & Cummins. 579 s, 2 op

2. Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1-407).

3. Bone, Q. & Moore, R.H. (2008). Biology of fishes, 3rd edition. Kappaleet 1-4, 7-8 ja 13-14, 2 op

Kirjallinen kuulustelu, arvostellaan asteikolla 0-5.

Examinarium tentti. Tenttiakvaariossa (ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/ )

linkki ohjeistukseen: blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/