Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 11.9.2017
16:15 - 19:45
mån 18.9.2017
16:15 - 17:45
ons 20.9.2017
16:15 - 19:45
tis 26.9.2017
16:15 - 19:45
ons 27.9.2017
16:15 - 19:45

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa esi- ja alkuopetuksen pedagogisia erityiskysymyksiä.
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta lapsilähtöisesti ja moninaisuutta arvostaen.
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • kykenee ottamaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuuden kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä sosiokulttuurisesta viitekehyksestä.
 • valtakunnallisia esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
 • lapsen kehityksen ja kulttuuritaustojen huomioimista esi- ja alkopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
 • kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä.

Luento ja tentti sekä osallistuminen ryhmäopetukseen.

 • Helenius, A., & Korhonen, A. (2008). Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja kehitykseen. Helsinki: WsoyPro.
 • Corsaro, W. A., & Molinari, L. (2005). Compagni: Understanding children’s transition from pre-school to elementary school. New York, NY: Teachers College Press.
 • Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.

Oheiskirjallisuus:

 • Kronqvist, E-L & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt - Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOY.
 • Paavola, H. & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-kustannus.

Opintojakso arvioidaan kurssikirjallisuuden ja luento-opetuksen sekä tentin perusteella asteikolla 0–5.