Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 09:00 - 1.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
16:15 - 17:45
tis 10.9.2019
16:15 - 19:45
ons 18.9.2019
16:15 - 19:45
tis 24.9.2019
16:15 - 19:45
ons 2.10.2019
16:15 - 19:45

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa esi- ja alkuopetuksen pedagogisia erityiskysymyksiä.
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta lapsilähtöisesti ja moninaisuutta arvostaen.
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • kykenee ottamaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuuden kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä sosiokulttuurisesta viitekehyksestä.
 • valtakunnallisia esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
 • lapsen kehityksen ja kulttuuritaustojen huomioimista esi- ja alkopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
 • kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä.

Luento ja tentti sekä osallistuminen ryhmäopetukseen.

 • Helenius, A., & Korhonen, A. (2008). Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja kehitykseen. Helsinki: WsoyPro.
 • Corsaro, W. A., & Molinari, L. (2005). Compagni: Understanding children’s transition from pre-school to elementary school. New York, NY: Teachers College Press.
 • Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.

Oheiskirjallisuus:

 • Kronqvist, E-L & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt - Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOY.
 • Paavola, H. & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-kustannus.

Opintojakso arvioidaan kurssikirjallisuuden ja luento-opetuksen sekä tentin perusteella asteikolla 0–5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Opintoihin voi ilmoittautua vasta kun esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ovat suoritettuna (opinnot koottu ja suoritus näkyy WebOodissa).