Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
26.8.2018 kl. 09:00 - 30.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Examinarium-tentti on tarkoitettu ensisijaisesti niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, joilla on vanhojen tutkintovaatimusten (2016–2017) mukaiset sosiaalipsykologian opinnot kesken ja joilta puuttuu tämä opintojakso. Tentti on tarkoitettu myös niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat tällä tentillä korvata jonkin uusien tutkintovaatimusten (2017–2020) mukaisen opintojakson vastaavuustaulukon mukaisesti.

Efter att ha genomfört studieavsnittet kan studenten jämföra och kritiskt granska olika teorier och angreppssätt inom forskningsområdet och resultatet av forskning som grundar sig på dem. Studenten lär sig att jämföra forskningsmetoder som används för olika angreppssätt och kan bedöma hur väl de lämpar sig för olika forskningsfrågor. Dessutom kan studenten analysera forskningsfrågor som är kopplade till socialpsykologins olika forskningstraditioner och angreppssätt, t.ex. på områden som social identitet, relationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper och olika kulturgrupper, social påverkan och ledning.

Studieform är tentam i Examinarium. Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/

1) Reicher, S. D., Haslam, S. A., Spears, R. & Reynolds, K. J. (2012). A social mind: The context of John Turner’s work and its influence. European Review of Social Psychology, 23, 344-385

2) Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.) (2010). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. PART I eli luvut 1-3 (sivut 3-62).

3) Verkuyten, M. (2005): The Social Psychology of Ethnic Identity (235s.)

4) Jasinskaja‐Lahti, I., Liebkind, K., & Solheim, E. (2009). To identify or not to identify? National disidentification as an alternative reaction to perceived ethnic discrimination. Applied Psychology, 58(1), 105-128.

5) Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751-785.