Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.12.2016 kl. 09:00 - 31.1.2017 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.
Wiki

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 17.1.2017
14:00 - 16:00
tis 24.1.2017
14:00 - 16:00
tis 31.1.2017
14:00 - 16:00
tis 7.2.2017
14:00 - 16:00
tis 14.2.2017
14:00 - 16:00
tis 21.2.2017
14:00 - 16:00
tis 28.2.2017
14:00 - 16:00

Beskrivning

Kurssi on sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen kandidaatin opintojen kurssi, jossa perehdytään sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin . Kurssi koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta harjoitukset ovat vain niitä järjestävien oppiaineiden pääaineopiskelijoille. Luentokurssi, josta vastaa tilastotieteen oppiaine, esittelee survey-aineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin.

Luentokurssi suoritetaan tenttimällä luentomateriaali ja luennoilla käsitellyt asiat.