Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.2.2020 kl. 08:00 - 25.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 6.3.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Opiskelija kykenee kirjallisuuteen perehtymällä kertaa­maan ja ymmärtämään aiemmin oppimiaan asioita. Hän pystyy jäsentämään kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti maatalous- tai maaseutuyritysten taloudellista tulosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy objektiiviseen analyysiin eri näkökulmien synnyttämistä eroista ja kykenee analysoi­maan erilaisissa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia.

Suositellaan suoritettavaksi neljännen ja viidennen lukuvuo­den aikana opintojen etenemisestä riippuen, kuitenkin viimeistään maisterintutkielman alkuvaiheessa.

Studeranden skaffar sig en fördjupas uppsattning av studieinriktningens (lantbrukets företagsekonomi / lantbrukspolitik) teori och problem.

I133

Maatalouden liiketaloustieteen opintosuunnassa

 • James, S. & Eberle, P. Economic & Business Principles in Farm Planning & Production. 1. ed. 2000. ISBN 0-8138-2880-15
 • tai vaihtoehtoisesti Olson, K. Farm Management. Principles and Strategies. 2004. ISBN 0-8138-0418-3 tai vastaava teos
 • Hardaker, J. B., Huirne, R. B. M., Anderson, J. R. and Lien, G. Coping with Risk in Agriculture. 2. ed. 2004. ISBN 0-85199-831-3
 • tai vaihtoehtoisesti Hoag, D. Applied Risk Management in Agriculture. 2010.ISBN 978-1-4398-0973-0 tai
  vastaava teos tai Chicago Board of Trade: Handbookof Futures 2006
 • Lisäksi sopimuksen mukaan kaksi muuta kirjaa, joista toinen voi olla maatalouden liiketaloustieteen alalta tehty väitöskirja.

Maatalouspolitiikan opintosuunnassa:

 • Ethridge, D. 2004. Research Methodology in Applied Economics. Second Edition. Blackwell Publishing. 248 pp.
 • Hill, B. 2012. Understanding the Common Agricultural Policy. Earthscan from Routledge, London.
 • Norwood, B. & Lusk, J. 2008. Agricultural Marketing and Price Analysis . Prentice Hall. 464 pp.
 • Koon, W.W. & Kennedy, P.L. 2005. International trade and agriculture.Blackwell Publishing.
 • Swinnen Johan (ed). 2015. The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy - An Imperfect Storm. Centre for European Studies. Chp. 1-3.

Maatalousyrittäjyyden opintosuunnassa ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuuskuulustelu

Lantbrukspolitik: prof. Jukka Kola Lantbrukets företagsekonomi: prof. Matti Ylätalo / prof. John Sumelius