Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2019 kl. 08:00 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 15.8.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Mikrobiologian maisterivaiheen pääaineopiskelijat.

Kandidaatintutkinto, MIKRO510 ja MIKRO560.

Opiskelija hallitsee syvällisesti mikrobiologian tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Hän kykenee selittämään ja kuvaamaan mikrobien solubiologiaa, systematiikkaa, evoluutiota ja aineenvaihduntaa. Hän hallitsee mikrobiologian termit sekä äidinkielellään että englanniksi. Hän osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa tietoa omaan suuntautumisalaansa ja kykenee myös yleistämään tieteellistä tietoa. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä lukemastaan ja analysoida mikrobiologian alan tutkimusartikkeleita

Maisteriopinnoissa.

Kirjallisuuden avulla perehdytään yleiseen ja soveltavaan mikrobiologiaan lukemalla ja opiskelemalla itsenäisesti.

I 267. Kuulustelut laitoksen yleisinä tenttipäivinä, ilmoittautuminen WebOodiin avautuu 30 päivää ennen tenttiä ja ilmoittautuminen sulkeutuu 10 päivää ennen tenttiä. Kirjallisuus on sovittava etukäteen vastuuprofessorin kanssa. Ilmoita kuulusteltava kirjallisuus tenttiin ilmoittautuessasi. Ilmoittaudu vastuuprofessorille suulliseen kuulusteluun kirjallisen tentin jälkeen.

Valitaan Moodle-alustalla olevan tenttikirjallisuusohjeen mukaan.

Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. Arvostelu asteikolla 0-5.

Tenttikirjallisuus on esillä Moodle-alustalla MIKROBIOLOGIA – tietoa opinnoista ja opiskelusta. Suosituksena on, että maisterintutkielma (MIKRO) on valmis ja tarkastettavana kirjatenttiin tultaessa.

professori Kaarina Sivonen