Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in perusopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alueen lähihistorian perusteet. Opiskelija on perehtynyt alueen maiden Neuvostoliitosta irtautumiseen johtaneeseen kehitykseen, ymmärtää yksittäisten maiden välisten historiallisia eroja sekä tuntee yhteiskuntajärjestelmän muutoksen jälkeisen taloudellisen, kulttuurisen ja poliittisen kehityksen perusteet.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden historiallista ja yhteiskunnallista kehitystä politiikan, talouden ja kulttuurin kautta sekä perehdytään alueen maita koskeviin ajankohtaisiin ja tieteellisesti mielenkiintoisiin kysymyksiin.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 -7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • David J. Smith [et al.] (2002) The Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania, 696 s. (5 op);
  • Kari Alenius (2000) Viron, Latvian ja Liettuan historia, 303 s. (2 op);
  • Kevin O'Connor (2006) Culture and Customs of the Baltic States, 253 s. (2 op);
  • Andres Kasekamp (2010) A History of the Baltic States, 264 s. (2 op);
  • Gerard Turley, Peter Luke (2010) Transition Economics: Two Decades On, 504 s. (4 op);
  • Jouni Järvinen & Jouko Lindstedt (toim. 2011) Itä-Eurooppa matkalla länteen, 355 s. (3 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjatentit: Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti.

Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.