Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alueen maiden geopoliittisen ja kulttuurimaantieteellisen aseman sekä identiteettien muutokset ja niiden taustalla vaikuttaneet prosessit. Opiskelija on myös perehtynyt yhteiskuntajärjestelmän muutoksen sosiaalisiin vaikutuksiin sekä ympäristökysymyksiin liittyviin ongelmiin.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden kehitystä erilaisten identiteettiin ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvien muutosten kautta, jotka ovat vaikuttaneet läpäisevästi alueen maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 - 7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • Christopher Lord (ed., 1999) Central Europe: Core or Periphery? 255 s. (2 op);
  • Karl Cordell (ed., 2000) The Politics of Ethnicity in Central Europe, 224 s. (2 op);
  • Timothy A. Byrnes (2001) Transnational Catholicism in Postcommunist Europe, 155 s. (1 op);
  • Bernd Rechel (ed.)(2010) Minority Rights in Central and Eastern Europe, 242 s. (2 op)
  • JoAnn Carmin and Stacy D VanDeever (eds, 2005) EU Enlargement and the Environment Institutional Change and Environmental Policy in Central and Eastern Europe, s. 3 - 331 (2 op);
  • Adam Fagan and JoAnn Carmin (eds.) (2011) Green Activism in Post-Socialist Europe and the Former Soviet Union, 176 s. (1 op);
  • Roni Stauber and Raphael Vago (eds.) (2007) The Roma - A Minority in Europe, 205 s. (1 op);
  • Maija Turunen (toim. 2010) Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa, 396 s. (3 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Jouni Järvinen, koulutusohjelmajohtaja, Aleksanteri-instituutti.

Luentokurssit: Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.