Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin alueen maiden kansakuntien syntyyn, itsenäistymiseen ja lähihistoriaan liittyvät merkitykselliset prosessit sekä ymmärtää niiden vaikutukset. Opiskelija ymmärtää myös Balkaniin liitettyjen mielikuvien ja myyttien synnyn sekä vaikutuksen.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden kulttuuris-historiallista kehitystä sekä keskitytään alueen aseman muutoksiin eurooppalaisessa kontekstissa ja niihin vaikuttaneisiin historiallisiin tekijöihin.

Kurssikuvaus ja ilmoittautuminen 94331

 

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • Misha Glenny (1999) The Balkans 1804 - 1999: Nationalism, War and the Great Powers, 726 s. (5 op);
  • Maria Todorova (1997) Imagining the Balkans, 257 s. (2op);
  • Tom Gallagher (2001) Outcast Europe: The Balkans, 1789 - 1989, from the Ottomans to Milošević, 314 s. (2 op);
  • Pål Kolstø (2005) Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, 357 s. (3 op);
  • Natasa Kovacevic (2009) Narrating Post/Communism: Colonial Discourse and Europe's Borderline Civilization, 240 s. (2 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Dragana Cvetanovic.

Luentokurssit: Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.