Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Scopus informationssökning och Web of Science i citeringsanalys 0 Cr Övningsgrupp 1.8.2017 - 31.7.2018
Scopus informationssökning 0 Cr Övningsgrupp 1.8.2016 - 31.7.2017