Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
30.12.2019 kl. 12:00 - 5.1.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
  • verbien taivutusmuotojen osaaminen
  • kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
  • entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
  • taito keskustella monista aihepiireistä

Aihepiirit: mm. luonto, luonnonsuojelu, terveys, matkustus, kulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. Lisätiedot

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • loppukoe
  • lähiopetusta 44 t ja itsenäistä opiskelua 37 t
  • läsnäolovelvoite 75 %

Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura, kappaleet 8-14

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan espanjan opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

Esim. samanaikaisesti Activación Oral 2 -kurssin kanssa