Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
8.1.2020 kl. 12:00 - 10.1.2020 kl. 12:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
10:15 - 11:45
fre 24.1.2020
10:15 - 11:45
fre 31.1.2020
10:15 - 11:45
fre 7.2.2020
10:15 - 11:45
fre 14.2.2020
10:15 - 11:45
fre 21.2.2020
10:15 - 11:45
fre 28.2.2020
10:15 - 11:45
fre 13.3.2020
10:15 - 11:45
fre 20.3.2020
10:15 - 11:45
fre 27.3.2020
10:15 - 11:45
fre 3.4.2020
10:15 - 11:45
ons 8.4.2020
14:15 - 15:45
fre 17.4.2020
10:15 - 11:45
fre 24.4.2020
10:15 - 11:45

Övrig undervisning

17.01.2020 fre 10.15-11.45
24.01. - 28.02.2020 fre 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 fre 10.15-11.45
08.04.2020 ons 14.15-15.45
17.04. - 24.04.2020 fre 10.15-11.45
Giuseppe Feroldi
Undervisningsspråk: Finska, Italienska

Beskrivning

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
  • osata kertoa tulevaisuudesta
  • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
  • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- jatkokurssi 2 (3. ja 4. periodilla) 28 t lähiopetusta + 14 t verkko-opetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- TAI jatkokurssi 2 (4. periodilla) 42 t lähiopetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- loppukoe
- läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan italian opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

KIELIKESKUKSEN OPINTOTARJONTA JA KURSSIKÄYTÄNNÖT (Flamma)

SPRÅKCENTRUMS STUDIEUTBUD OCH KURSPRAXIS (Flamma)

LANGUAGE CENTRE COURSES AND COURSE PRACTICES (Flamma)

Kurssi
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- jatkokurssi 2 (3. ja 4. periodilla) 28 t lähiopetusta + 14 t verkko-opetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- TAI jatkokurssi 2 (4. periodilla) 42 t lähiopetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- loppukoe
- läsnäolovelvoite 75 %