Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2018 kl. 12:00 - 4.5.2018 kl. 12:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 7.5.2018
12:00 - 15:30
tis 8.5.2018
12:00 - 15:30
ons 9.5.2018
12:00 - 15:30
mån 14.5.2018
12:00 - 15:30
ons 16.5.2018
12:00 - 15:30
fre 18.5.2018
12:00 - 15:30
mån 21.5.2018
12:00 - 15:30
ons 23.5.2018
12:00 - 15:30
fre 25.5.2018
12:00 - 15:30
mån 28.5.2018
12:00 - 15:30
ons 30.5.2018
12:00 - 15:30
tors 31.5.2018
12:00 - 15:30

Övrig undervisning

07.05. - 28.05.2018 mån 12.00-15.30
08.05.2018 tis 12.00-15.30
09.05. - 30.05.2018 ons 12.00-15.30
18.05. - 25.05.2018 fre 12.00-15.30
31.05.2018 tors 12.00-15.30
Nina Dannert
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

  • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
  • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Kurssin aihepiirejä ovat mm. itsensä esittely, opiskelu, perhe ja harrastukset, matkustaminen sekä ostosten teko.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: verbin preesenstaivutus, yhdysverbit, substantiivien ja pronominien taivutus akkusatiivissa ja datiivissa, prepositiot sekä päälauseen sanajärjestys.

Tunnilla pari- ja ryhmätyöskentelyä, runsaasti suullista harjoittelua sekä kotona laadittavia kirjoitelmia.

Campus D1. Oppimateriaali tulostettavissa kurssialustalta Moodlesta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista suorituksista, esim. kirjoitelmista ja kokeista.

Kurssialusta Moodlessa

Kurssi, jolla 40 t kontaktiopetusta ja 42 t itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 % kurssista.