Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
30.4.2019 kl. 12:00 - 3.5.2019 kl. 12:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 6.5.2019
12:00 - 15:00
ons 8.5.2019
12:00 - 15:00
fre 10.5.2019
12:00 - 15:00
mån 13.5.2019
12:00 - 15:00
ons 15.5.2019
12:00 - 15:00
fre 17.5.2019
12:00 - 15:00
mån 20.5.2019
12:00 - 15:00
ons 22.5.2019
12:00 - 15:00
fre 24.5.2019
12:00 - 15:00
mån 27.5.2019
12:00 - 15:00
ons 29.5.2019
12:00 - 15:00
fre 31.5.2019
12:00 - 15:00

Övrig undervisning

06.05. - 27.05.2019 mån 12.00-15.00
08.05. - 29.05.2019 ons 12.00-15.00
10.05. - 31.05.2019 fre 12.00-15.00
Petra Schirrmann-Krapinoja
Undervisningsspråk: Tyska

Beskrivning

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

  • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
  • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Kurssin aihepiirejä ovat mm. itsensä esittely, opiskelu, perhe ja harrastukset, matkustaminen sekä ostosten teko.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: verbin preesenstaivutus, yhdysverbit, substantiivien ja pronominien taivutus akkusatiivissa ja datiivissa, prepositiot sekä päälauseen sanajärjestys.

Tunnilla pari- ja ryhmätyöskentelyä, runsaasti suullista harjoittelua sekä kotona laadittavia kirjoitelmia.

Campus D1. Oppimateriaali tulostettavissa kurssialustalta Moodlesta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista suorituksista, esim. kirjoitelmista ja kokeista.

Kurssialusta Moodlessa

Kurssi, jolla 40 t kontaktiopetusta ja 42 t itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 % kurssista.