Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
27.8.2019 kl. 12:00 - 30.8.2019 kl. 12:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
13:00 - 15:30
tors 5.9.2019
12:00 - 13:30
tis 10.9.2019
13:00 - 15:30
tors 12.9.2019
12:00 - 13:30
tis 17.9.2019
13:00 - 15:30
tors 19.9.2019
12:00 - 13:30
tis 24.9.2019
13:00 - 15:30
tors 26.9.2019
12:00 - 13:30
tis 1.10.2019
13:00 - 15:30
tors 3.10.2019
12:00 - 13:30
tis 8.10.2019
13:00 - 15:30
tors 10.10.2019
12:00 - 13:30
tis 15.10.2019
13:00 - 15:30
tors 17.10.2019
12:00 - 13:30

Övrig undervisning

03.09. - 15.10.2019 tis 13.00-15.30
05.09. - 17.10.2019 tors 12.00-13.30
Klarika Sander-Komulainen
Undervisningsspråk: Estniska, Finska

Beskrivning

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltävää viron osaamista ei tarvita.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään suullista kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
  • oppia peruskielioppia
  • tutustua Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.
  • Arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita, esim. itsestä kertominen,tien kysyminen ja kahvilassa asioiminen.
  • Peruskielioppia ja -sanastoa: yksikön taivutus, verbien aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi, kysymyssanat.
  • Video-ohjelmia, tutustumista Viroon ja virolaisiin tapoihin sekä kulttuuriin.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2008. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 1-8.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta kurssilla tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 35 tuntia kontaktiopetusta ja 46 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 80 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.