Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
8.1.2020 kl. 12:00 - 10.1.2020 kl. 12:00
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:15 - 13:45
fre 24.1.2020
12:15 - 13:45
fre 31.1.2020
12:15 - 13:45
fre 21.2.2020
12:15 - 13:45
fre 13.3.2020
12:15 - 13:45
fre 20.3.2020
12:15 - 13:45
fre 27.3.2020
12:15 - 13:45
fre 17.4.2020
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

17.01. - 31.01.2020 fre 12.15-13.45
21.02.2020 fre 12.15-13.45
13.03. - 27.03.2020 fre 12.15-13.45
17.04.2020 fre 12.15-13.45
Sara Leppänen
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Studenter vid alla fakulteter.

Fakultetskurs i svenska 99291.

Utgångsnivå: CEFR B2 (pdf).

Efter kursen är du bekant med vissa områden inom nordisk kultur. Du kan argumentera och diskutera temana på kursen. Du har baskunskaper om Norden och du känner igen de nordiska språken.

Fri.

På kusen fördjupar vi oss i finlandssvensk och svensk kultur. Dessutom bekantar vi oss med andra nordiska språk och företeelser i Norden. I kursprogrammet ingår besök och utflykter. Slutgiltigt kursprogram planeras tillsammans med deltagarna i början av kursen.

Aktivt deltagande i kursen (minst 75 % närvaro), hemuppgifter och en muntlig presentation. Kursen består av 28 kontakttimmar och hemuppgifter.

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

Godkänt - underkänt

Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 75 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.