Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.8.2019 kl. 12:00 - 25.8.2019 kl. 23:59

Beskrivning

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2-B1 (pdf).

Vähintään jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, mutta sopii myös ylemmille tasoille.

 • parantaa ja sujuvoittaa kommunikointia ja suullista ilmaisutaitoa
 • laajentaa tietämystä sekä suomalaisesta että espanjankielisestä kulttuurista, yhteiskunnasta ja tavoista.
 • vapaamuotoisia tapaamisia kurssin alussa saadun ALICE-kumppanin kanssa
 • kahden äidinkielisen puhujan kielen ja oman kulttuuritiedon välittäminen
 • opiskelijat suunnittelevat itse aikataulunsa ja päättävät käsiteltävistä aiheista.

Työ- ja toimintamuodot: työparin keskenään sopiman aikataulun mukaiset tapaamiset.

 • osallistumissopimuksen allekirjoittaminen
 • vaaditut tapaamiskerrat työparin kanssa
 • tapaamiset ohjaavan opettajan kanssa
 • opettajalle toimitettavan työskentelysuunnitelman laatiminen
 • lopputyönä tehtävä espanjankielinen oppimispäiväkirja

Vapaamuotoisia tapaamisia ALICE-kumppanin kanssa 28 tuntia ja 2-3 tapaamista ohjaavan opettajan kanssa sovittuina ajankohtina.

 • arviointi perustuu tavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin
 • itsearviointi – vertaisarviointi
 • arvosana: hyväksytty / hylätty

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

Mirjami Matilainen
mirjami.matilainen@helsinki.fi