Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Informationsåtervinning: humanistiska och samhällsvetenskaper 0 Cr Övningsgrupp 1.8.2017 - 31.7.2018
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Informationssökning för humanister 0 Cr Övningsgrupp 1.8.2015 - 31.7.2016