Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 22.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.1.2020
10:15 - 11:45
tis 21.1.2020
10:15 - 11:45
tis 28.1.2020
10:15 - 11:45
tis 4.2.2020
10:15 - 11:45
tis 11.2.2020
10:15 - 11:45
tis 18.2.2020
10:15 - 11:45
tis 25.2.2020
10:15 - 11:45
tis 3.3.2020
13:15 - 16:45

Övrig undervisning

10.02.2020 mån 12.15-13.45
Tobias Pötzsch
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV med inriktning socialt arbete antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i KSV.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • Analysera och kritiskt granska sociala problem som är centrala för socialt arbete och samhällsvetenskaper,
  • Identifiera nationella och globala sociala problem samt olika sätt att bidra till lösningar av dem,
  • Identifiera och tillämpa forskning av sociala problem i relation till socialt arbete, och samhällskontext,
  • Sammanfatta angiven vetenskaplig litteratur om sociala problem på olika samhälleliga nivåer,
  • Relatera och förstå att egna värderingar påverkar förståelsen av sociala problem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i socialt arbete.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period III.

Kursen består av föreläsningar och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

För alla obligatorisk litteratur:

1. Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans: Perspektiv på sociala problem. Natur & Kultur, Stockholm 2013. ca 372.

Valbar litteratur: Välj två (2) av nedanstående böcker.

2. Rahut, Daniel: Den besvärliga fattigdomen. Studentlitteratur 2011.

3. Karlsson, Lis Bodil & Piuva, Katarina: Genusperspektiv I socialt arbete. 2012.

4. Petterson, Frida & Davidsson, Tobias(red.): Social exkludering. 2016. Studentlitteratur s. 288.

5. Goldberg, Ted: Samhällsproblem, en bok om svensk samhällsutveckling och sociala problem 2010.

6. En valbar roman om sociala problem/ingår i grupparbetet.

Av läraren anvisade artiklar.

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas med att:

Studenten deltar i kursen (föreläsningar, övningar m.m.) och tenterar litteratur (punkterna 1-5 i den angivna litteraturen).

Universitetslektorn i socialt arbete