Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU.

Introduktionskursen i socialpolitik rekommenderas.

Efter avlagd studieperiod kan den studerande:

  • redogöra för olika idéers, ideologiers och aktörers inverkan på den bedrivna socialpolitiken,
  • förstå relationen mellan den bedrivna socialpolitiken och dess legitimitet ur ett befolkningsperspektiv,
  • förstå hur fördelningen av makt i samhället inverkar på socialpolitikens utformning,
  • identifiera kopplingarna mellan politiska intressen, politiska beslut och särdragen i socialpolitiska institutioner som till exempel socialförsäkringen.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten/slutskedet av kandidatstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Kursen kan avläggas vid allmänt tentamenstillfälle. Föreläsningar anordnas vartannat läsår.

Litteraturtentamen eller föreläsningar med grupparbeten och diskussioner.

För alla obligatorisk litteratur:

  • Svallfors, Stefan (2012): Contested Welfare States: Welfare Attitudes in Europe and Beyond. Stanford University Press. / valda kapitel enligt examinators anvisningar
  • Béland, D & Petersen, Klaus (2014): Analysing Social Policy Concepts and Language. Policy Press. 272 s.
  • Soininvaara, Osmo (2010): Sata-komitea. Miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa. Helsingfors: Teos. 304 s.

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Bredvidläsning:

  • Teivainen, Teivo (2013): Yritysvastuun umpikuja. Kalevi Sorsa säätiö. (finns på internet)
  • Crouch, Colin (2013): From Markets versus States to Corporations versus Civil Society? I boken Schäfer, Armin & Streeck, Wolfgang (red.): Politics in the Age of Austerity. Cambridge: Polity Press.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Kursen kan avläggas som litteraturtentamen eller genom att delta i undervisning. Ifall kursen ordnas som undervisad föreläsningskurs avläggs kursen genom att delta i föreläsningar och gruppdiskussioner och grupparbete kring kurslitteraturen och enligt föreläsarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete