Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
29.1.2020 kl. 09:00 - 18.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå olika aspekter på förhållandet mellan socialpolitiken och den ekonomiska politiken,
  • redogöra för socialpolitiken som samhällelig investering och kostnad,
  • förstå incentiveffekter av socialpolitiska förmåner,
  • beskriva effekterna av socialpolitiska åtgärder på inkomstfördelningen, levnadsförhållandena och fattigdomen i samhället.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten/slutskedet av kandidatstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Höst- och vårtermin.

Kursen består av självstudier (litteratur) samt skriftlig tentamen (på allmän tentamensdag) av angiven litteratur.

Välj tre (3) böcker från punkterna 1-4 nedan.

1.Wilkinson, R. & Picket, K. Jämlikhetsanden; därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Karneval förlag, 2010.
2a. Midgley, J. et al. (red.) Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. New Horizons in Social Policy series. Edward Elgar, 2017.
ELLER
2b. Morel, N. et al. (red.) Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. Policy Press, 2012.
3. Särkelä, R, Siltaniemi, A, Rouvinen-Wilenius, Parviainen, H. & Ahola, E. (red.) Sosiaalitalous. SOSTE-julkaisuja, 2014, sidorna 1-155. RÄTT: Ahola, E. (red.): Hyvinvointitalous. SOSTE-julkaisuja, 2014, sidorna 1-155.
4. Ervasti, H, Kuivalainen, S. & Nyqvist, L. (red.) Köyhyys, tulonjako ja eriarvoisuus. Turun yliopisto: Tutkimuksia TCWR, 2010.

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas enbart som litteraturstudier.

Professorn i socialt arbete och socialpolitik