Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 11.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlatsTilläggsuppgifter
ons 11.3.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
ons 18.3.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
ons 25.3.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
ons 1.4.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
ons 8.4.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
ons 22.4.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
ons 29.4.2020
12:15 - 13:45
Karin Creutz
fre 8.5.2020
09:15 - 11:45
Karin Creutz

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i MSV och studenter med inriktningen socialt arbete i Sosiaalitieteiden maisteriohjelma prioriteras.

Avlagda kandidatstudier.

After completing the course students;

 • are able to analyse different causes and patterns of migration, also in a historical perspective
 • are able to understand and can critically view theories of migration, integration and ethnic diversity in a welfare state context
 • are aware of the nexus between global migration and local welfare institutions, services and practices
 • are able to critically judge concepts and methods concerning integration strategies and practices
 • are able to apply the above in the encountering of clients with different ethnic and cultural identities.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Fritt under magisterstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen.

Kursen består av föreläsningar samt skriftlig tentamen alternativt essä. Inlämningsdatum för essän enligt närmare instruktioner av examinatorn.

Course reading. Two (2) of the following alternatives:

 1. Castles, S., De Haas, H., Miller, M. (2014). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (Fifth Edition). New York: Guilford Press.
 2. Dahlstedt, M., Neergaard, A. (2015)International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives. London: Routledge.
 3. Kettunen, P., Michel, S., Petersen, K. (Eds.) (2013) Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma? Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 4. Kamali, M. (2015): War, Violence and Social Justice: Theories for social work. London, Ashgate.
 5. Montesino, N. och Righard, E. (red.) (2015) Socialt arbete och migration. Malmö: Gleerups.
 6. Keskinen, S., Vuori, J., Hirsiaho, A. (eds.) (2012) Monikulttuurisuuden sukupuoli: Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press.
 7. A selection of three articles (see below for options).

A package of three articles equals one monograph. Please choose from the packages below:

II Global perspectives

 1. Robinson K. (2014) Voices from the frontline: Social work with refugees and asylum seekers in Australia and the UK. British Journal of Social Work, Vol. 44, pp. 1602–20.
 2. Williams, C. & Graham, M. (2014) A World on the Move: Migration, Mobilities and Social Work, British Journal of Social Work, Vol. 44 (suppl_1): i1-i17.
 3. Boccagni P. (2014) (Super)diversity and the migration – social work nexus: a new lens on the field of access and inclusion? Ethnic and racial studies, Vol. 38, no. 4, pp. 608-620

II Local perspectives

 1. Kettunen, P. (2001) The Nordic Welfare State in Finland. Scandinavian Journal of History,Vol 26, no 3. pp. 225-247.
 2. Keskinen, S. (2016) From Welfare Nationalism to Welfare Chauvinism. Economic Rhetoric, Welfare State and the Changing Policies of Asylum in Finland. Critical Social Policy 36(3), 352-370.
 3. Nordberg, C. (2015) Invisibilised Visions: Migrant mothers and the reordering of citizenship in a Nordic welfare state context. Nordic Journal of Migration Research. 5, 2, 67-74.

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, övningar m.m.) och skriver en essä på basis av föreläsningarna och litteratur (2 av punkterna i den angivna litteraturen).

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle, eller skriver en essä på basis av litteraturen. (3 av punkterna i den angivna litteraturen ovan).

Professorn i socialt arbete och socialpolitik, SSKH