Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 17.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
12:15 - 13:45
mån 24.2.2020
10:15 - 15:45

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter inom MSV prioriteras, därefter studenter inom KSV.

Avlagda eller omfattande kandidatstudier rekommenderas.

  • Att studerande behärskar teoretiska grunderna och begreppen i fråga om modern samhällsvetenskaplig barn- och ungdomsforskning.
  • Studerande har kännedom om hur man kan främja barns delaktighet i forskning och i praktisk socialt arbete.
  • Att studerande har kännedom om aktuell forskning i modern barn- och ungdomsforskning.
  • Att studerande har förutsättningar att göra etiska överväganden i fråga om forskning med barn och ungdomar
  • Att studerande har förutsättningar att granska kritiskt den pågående diskussionen kring barn- och ungdomsmarginalisering.
  • Att studerande har en grundläggande insyn i barnskyddsarbetets praktik samt barnskyddets servicestrukturer.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I samband med att man inleder sitt avhandlingsarbete.

Studieavsnittet ordnas: Vårtermin period III.

Kursen behandlar barn- och ungdomsfrågor ur ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv. Syftet är att introducera centrala teser för modern samhällsvetenskaplig barn- och ungdomsforskning samt ge grundläggande teoretiska och metodologiska färdigheter att bedriva samhällsvetenskaplig barn- och ungdomsforskning. Särskild vikt på kursen läggs också på kunskaper och förståelse av barnskyddsarbete samt på förståelsen av hur marginalisering och sociala problem beträffande barn och unga förekommer och bemöts inom socialt arbete.

Lefevre, Michelle (2010) Communicating with children and young people: Making a difference Policy press

Sommer, Dion (2009) Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld. Lund: Runa eller Liber. 2 uppl. eller 3 uppl.

Qvortrup, Jens (2005) Studies in Modern Childhood: Society, Agency, Cultures. Basingstoke & London: Palgrave Macmillan.

Corsar; William (2005) Sociology of Childhood. Palgrave.

Vetenskapliga artiklar enligt anvisning.

Studieavsnittet bedöms på vitsordsskalan 0-5.

Kursen kan endast avläggas i digitalform inkl. 1. närstudiedag.

Kurshelheten bygger på podcastföreläsningar ca 10 st. som studeranden lyssnar till individuellt. Podcastföreläsningarnas innehåll omfattas dels av föreläsningar som hålls av examinator samt intervjuer med barn- och ungdomsforskare eller andra experter.

Utöver att studeranden lyssnar på podcastföreläsningarna förväntas de läsa kurslitteraturen samt avlägga skriftliga uppgifter och delta i kursens slutseminarium

Skriftliga uppgifterna omfattas av:

Etikessä ca 5 sidor, referat över kurslitteraturen (2 böcker) 5 sidor, samt forskningsskiss 4–8 sidor. Därutöver skall studerande delta i kursens fråga & svar moment, där studerande ombeds ställa frågor kring barn- och ungdomstemat till examinatorn.

Närmare anvisningar om uppgifternas omfattning och bedömning ges på kursens moodle-sida.

Slutseminarium:

Under slutseminariet presenterar samtliga studerande sina forskningsskisser eller forskningsidéer.

Universitetslektorn i socialt arbete, SSKH