Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 8.5.2017
10:00 - 14:00
tis 9.5.2017
10:00 - 14:00
ons 10.5.2017
10:00 - 14:00
tors 11.5.2017
10:00 - 14:00
fre 12.5.2017
10:00 - 14:00
mån 15.5.2017
10:00 - 14:00
tis 16.5.2017
10:00 - 14:00
ons 17.5.2017
10:00 - 14:00
tors 18.5.2017
10:00 - 14:00
fre 19.5.2017
10:00 - 14:00
mån 22.5.2017
10:00 - 14:00
tis 23.5.2017
10:00 - 14:00
mån 29.5.2017
10:00 - 14:00
tis 30.5.2017
10:00 - 14:00
ons 31.5.2017
10:00 - 14:00
tors 1.6.2017
10:00 - 14:00
fre 2.6.2017
10:00 - 14:00
mån 5.6.2017
10:00 - 14:00
tis 6.6.2017
10:00 - 14:00
ons 7.6.2017
10:00 - 14:00
tors 8.6.2017
10:00 - 14:00
fre 9.6.2017
10:00 - 14:00
mån 12.6.2017
10:00 - 14:00
tis 13.6.2017
10:00 - 14:00
ons 14.6.2017
10:00 - 14:00

Anmälning och avgift

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Opintojakso toteutetaan mikäli jaksolle ilmoittautuu vähintään 30 opiskelijaa.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset lukea ja tulkita helpohkoa latinankielistä tekstiä sanakirjan ja muiden apuneuvojen avulla.

Kurssin loputtua opiskelija:

- hallitsee latinan pienen perussanaston sekä teologian erityissanastoa
- ymmärtää ja osaa käyttää kieliopin analyysissä tarvittavaa sanastoa
- tietää latinan kieliopin keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja osaa ne ulkoa
- tunnistaa ja osaa nimetä lauseopin keskeisimmät kielioppiasiat
- osaa soveltaa muoto- ja lauseopin tuntemustaan ja tuottaa sen avulla peruskäännöksen latinasta suomeen sanakirjoja apuna käyttäen

Kurssi sisältää latinan muoto- ja lauseopin pääpiirteet harjoituksineen sekä eriaikaisia latinankielisiä lukutekstejä. Koska opintojakso kuuluu teologisiin kieliopintoihin, kurssilla tutustutaan myös teologiseen sanastoon ja erilaisiin latinankielisiin ja sisällöltään teologisiin tekstityyppeihin.

Latinan opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite.

Loppukertauksessa saa käyttää sanakirjaa edellyttäen, että siihen ei ole tehty muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Sanakirjat tarkastetaan kertauksen alussa. Muiden apuneuvojen käyttö on kielletty.

Kielioppikirjana käytetään teosta T. Pekkanen Ars grammatica. Tekstimateriaali jaetaan luennoilla ja kurssiin liittyvän Moodle-oppimisympäristön kautta. Sanakirja suositellaan hankittavaksi, ja sitä saa käyttää kurssin loppukertauksessa (edellyttäen, että siihen ei ole tehty muita merkintöjä kuin alleviivauksia): R. Pitkäranta Suomi–latina–suomi-sanakirjatai J. W. Salmi – E. Linkomies Latinalais-suomalainen sanakirja tai A. V. Streng Latinalais-suomalainen sanakirja.

Opintojakson arvosana on väli- ja loppukertauksen tuloksien keskiarvo (välikertaus 50%, loppukertaus 50%). Asteikko on 0-5

Luennot + väli- ja loppukertaus (100 t) + aktiivinen tuntiosallistuminen + kotitehtävät

Opintojakso suoritetaan intensiivikurssina ajalla ma-pe 8.-23.5. ja ma –pe 29.5.-14.6.2016 klo 10-14, opetusta 4 t päivässä 5 päivänä viikossa (ei opetusta kuitenkaan 25.-26.5.). Opintojaksoon kuuluu väli- ja loppukertaus, joista molemmat on suoritettava hyväksyttävästi.

Latinan opiskelun luonteen vuoksi kurssilla on läsnäolovelvoite. HUOM! Ensimmäisellä tunnilla on oltava paikalla. Mikäli et saavu paikalle 15 minuutin sisällä opetuksen alkamisesta, menetät paikkasi.

Välikoetta edeltäviltä opetuspäiviltä (8.5.-23.5..) sallitaan enintään 6 t poissaoloja. Välikokeen jälkeisiltä päiviltä (29.5.-14.6.) sallitaan enintään 6 t poissaoloja. Läsnäolo kontrolloidaan joka kerta. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija laatii kyseisen opetuskerran aiheesta tiivistelmän. Tarkemmat ohjeet annetaan luennoilla. Läsnäolovelvoitteesta ei myönnetä vapautusta eikä etäosallistuminen ole mahdollista.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.5.2017.

Luentopaikat löydät opinto-ohjelmasta.

Opettaja: FT Laura Nissin

Kertaukset:

Välikertaus on suoritettava ennen loppukertausta.

Välikertaus ke 24.5.2017 klo 17-21 (tenttipalvelu valvoo). Ilmoittaudu tähän tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Avoimen Omat sivut -palvelussa.

Loppukertaus la 17.6.2017 klo 9-13 (tenttipalvelu valvoo). Ilmoittaudu tähän tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Avoimen Omat sivut -palvelussa.

Välikertauksen ensimmäinen rästi la 17.6.2017 klo 9-13. (tenttipalvelu valvoo). Ilmoittaudu tähän tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Avoimen Omat sivut -palvelussa.

Välikertauksen toinen rästi ja/tai loppukertauksen ensimmäinen rästi ke 19.7.2017 iltatenttinä klo 16-20 (tenttipalvelu valvoo). Ilmoittaudu tähän tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Avoimen Omat sivut -palvelussa.

Loppukertauksen toinen rästi la 26.8.2017 klo 9-13 (tenttipalvelu valvoo). Ilmoittaudu tähän tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Avoimen Omat sivut -palvelussa.

Opintomaksuun kuuluu tässä opinto-ohjelmassa luetellut tenttipäivät. Opintojakso on suoritettava kokonaisuutena (10 op), osasuorituksia ei hyväksytä. Välikertaus on voimassa vain kyseisen kurssin viimeiseen suorittamismahdollisuuteen saakka.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta