Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Nämä opinnot voidaan hyväksyä ainoastaan sivuaineopinnoiksi kyseisessä yliopistossa seuraavasti:
Yleistä teologiaa ei voi opiskella yliopistossa pääaineena, vaan yleisen teologian opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi Helsingin yliopiston muissa tiedekunnissa kuin teologisessa, mikäli se täyttää asianosaisen tiedekunnan sivuainevaatimukset. Mikäli opiskelija hakee myöhemmin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan perustutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea yleisen teologian perus- (25 op) tai perus- ja aineopintojen (60 op) hyväksilukemista TK-tutkintoon.

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian käytännöllisen teologian peruskurssin (YT104) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua käytännöllisen teologian aineopintojen (YT204) jaksolle.

Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä kaikissa käytännöllisen teologian oppiaineissa, erityisesti kirkkososiologian ja jumalanpalveluselämän osalta.

Verkkotentti (ohjeet ja tenttiminen verkkoympäristö Moodlessa)

Moodlen-kurssisivut aukeavat 14.5.2017

Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011 (416 s.)
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%20kirkko.pdf
T. Ikonen (toim.), Käytännöllinen teologia Helsingin yliopistossa, s. 11-42
P. Lempiäinen , Pyhät toimitukset (4. p.), s. 11-249, 335-360.
J. Jolkkonen et al. (toim.), Saarnan käsikirja
H. Aaltonen et al. (toim.), Rippikoulun käsikirja
P. Kettunen, Auttava kohtaaminen I. Sielunhoidon perusteet ja teologia (280 s.)

Arviointi suoritetaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit ke 28.6.2017 klo 17-21, ke 6.9.2017 klo 17-21 ja ke 25.10.2017 klo 17-21

Tuutori TT Jenni Krapun opintopiiri löytyy AC-tallenteena verkkoympäristö Moodlessa

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Opintojakso on osa A10538 Yleisen teologian aineopinnot YT200 (35 op) -kokonaisuutta.