Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen Suomen ja Pohjoismaiden historian pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson tavoitteena on tutustua perusteellisesti tutkimuskirjallisuuden tai luentokurssien avulla myös johonkin muuhun kuin oman tutkielman aihepiiriin liittyvään historialliseen ilmiöön

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen (erityisesti arkeologisten ja historiallisten lähteiden) tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen. Käsiteltyjä teemoja ovat mm. vanhojen käsialojen tuntemus, historiallisten karttojen ja asiakirjojen käyttö arkeologisessa tutkimuksessa, arkeologisen tutkimuksen historiallinen konteksti, maisema-arkeologinen lähestymistapa, stratigrafisen yksikkökaivaustekniikan käyttö ja soveltaminen, historiallisen ajan materiaalituntemus.

Tentti, essee tai luentopäiväkirja.

Asteikolla 5-0.

Opetus on yhteisopetusta arkeologian oppiaineen kanssa. Läsnäolo vähintään 1/3 luennoista.

Luennot ti ja to 1.11.-15.12.2016 klo 14:15-15:45 (ei opetusta ti 8.11. eikä ti 6.12.)

Katso opetuspaikat arkeologian opinto-ohjelmasta täältä

Alustava luentorunko:

1. Johdanto

2. Keskiajan ja 1500-luvun kirjalliset lähteet ja käsialat

3. 1600-1700-luvun lähteet ja käsialat

4. Historialliset kartat ja niiden käyttö & Paikannimistö

5. Mitat, painot, numismatiikka, heraldiikka, sigillografia

6. Kuvalähteet ja niiden käyttö

7. Kontekstuaalinen kaivaus ja stratigrafinen metodi & Rakennusarkeologian metodiikkaa

8. Luonnontieteelliset menetelmät historiallisessa arkeologiassa

9. Historiallisen ajan löytötutkimus ja materiaalituntemus

10. Kaupunkiarkeologian metodiikka & Kaivauskertomukset lähteenä

11. Maaseudun, kirkkojen ja linnojen arkeologia

12. Hylkyjen arkeologiaa sekä teollisuuden ja teollisen yhteiskunnan arkeologian metodiikkaa

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Tenttipäivät

Opintojakson tentti 20.12. klo 10:00-12:00 (tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit ke 18.1.2017 klo 17-19 ja ma 27.2. klo 17-19

(Tenttijärjestelyt Avoin yliopisto- ilmoittaudu tenttiin Omat sivut palvelusta viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää)

Tehtävien palautuspäivät ovat (kaksi vaihtoehtoista) 20.12. ja 18.1.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on arkeologian aineopintoja.

Jaksolla on korvaavuus myös Historian opintoihin kohtiin - ilmoittautuminen historian opintojen ohjelmasta:

  • Suomen ja Pohjoismaiden historia ja Yleinen historia A406021 Valinnaiset metodiopinnot (HHH247)
  • Suomen ja Pohjoismaiden historia A400853 Historiantutkimuksen teoria ja metodit (HSS312)
  • Suomen ja Pohjoismaiden historia A400858 Tutkielman aihepiirin ulkopuoliset opinnot (HSS314)
  • Yleinen historia A400911 Metodologia (HYL313)