Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti länsimaisuus-käsitettä ja ymmärtää sen merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hän ymmärtää myös diskurssianalyysin perusteita ja osaa soveltaa tätä analyysimenetelmää eri aineistoihin.

Kurssi on temaattinen kokonaisuus, jossa käsitellään miten yhteiskunnan arvot heijastuvat peruskoulun oppikirjoihin.

Koulukirjat heijastavat paitsi opetussuunnitelmaa, myös vallitsevia yhteiskunnan arvoja – eli mitä nähdään normaalina, sopivana ja ihanteellisena. Vaikka useat stereotypioihin perustuvat käsitykset ovat kadonneet koulukirjoista, ovat erilaiset ennakkoluulot edelleen yleisiä.

Luentojaksolla kysytään esim. miten ajatus länsimaalaisten ylivertaisuudesta muotoutuu Suomen koulukirjoissa ja muualla yhteiskunnassa. Käydään läpi diskurssianalyysia menetelmänä. Kurssilla keskustellaan toiseuttamisesta ja siitä, miten kriittistä luentatapaa voidaan edistää.

Aihetta lähestytään sekä konkreettisten esimerkkien (mm. historian yhteiskuntaopin ja maantiedon oppikirjojen) että teorian kautta.

Aloitustehtävä palautetaan Moodleen ilmoittautumisen jälkeen, aloitustehtävän tarkoitus on antaa opettajalle lisätietoja opiskelijoiden toiveista. Aloitustehtävän avulla pääset vaikuttamaan luentojen sisältöihin!

Luennot 7*3h ja verkkokeskustelut (pienryhmissä) sekä lopputehtävä

Yksi pienryhmä on ruotsinkielinen.

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan jakson aikana.

Kirjallisuutta aiheesta on suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

5-0

Jakson voi suorittaa myös ruotsiksi (luennon suomeksi), jolloin opiskelija osallistuu ruotsinkieliseen pienryhmään ja tekee lopputehtävän ruotsiksi.

Luentoajat ti ja to klo 16:30-19:00 Luentopaikkat täällä

ti 8.8. ja to 10.8. ja ti 15.8. ja ti 22.8. ja to 24.8. ja ti 5.9. ja ti 12.9.

Alustavat luentoteemat (yhdellä luennolla mahdollisesti vieraileva luennoitsija):

 • Johdanto ja käsitteet
 • Jälkikoloniaalinen teoria ja sen käyttö
 • Diskurssiivinen ajattelu ja diskurssianalyysi
 • Länsimaalaisuus koulun yhteiskunnallisissa aineissa
 • Länsimaalaisuus II
 • Intersektionaalisuus ja länsimaalaisuus
 • Kohti kriittistä luentatapaa

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson ilmoittautumisen alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 2op/5op seuraavien opintojen kohtiin:

 • 5 op Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus Valinnaiset temaattiset opinnot
 • 5 op Sukupuolentutkimuksen opintoihin kohtiin: Intersektionaalisuus (WNA210c), Koulutus ja sukupuoli (WNA264), Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli (WNA284), Sukupuolentutkimuksen valinnainen temaattinen / metodologinen kurssimuotoinen opintojakso (WNA299), lisäksi korvaavuutta voi hakea myös kohtaan WNA 220 5 op verran.
 • 5 op Euroopan tutkimus XAK260E Eurooppa ja muu maailma
 • 2 op Suomen ja Pohjoismaiden historian opintojen kohtaan Historiankirjoituksen historia (HHH242)