Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 24.8.2017
16:30 - 19:45
tors 31.8.2017
16:30 - 19:45
tors 7.9.2017
16:30 - 19:45
tis 12.9.2017
16:30 - 19:45
tors 14.9.2017
16:30 - 19:45
tors 21.9.2017
16:30 - 19:45
tors 28.9.2017
16:30 - 18:00

Anmälning och avgift

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 8.5.2017 ja päättyy 5.6.2017.

Opintoihin otetaan enintään 20 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet englantilaisen filologian perusopinnot (25 op). Hakijat valitaan opintoihin opintomenestyksen perusteella (englantilaisen filologian perusopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo ja mahdollisten aineopintojen opintomenestys) sekä opintopistekertymän perusteella. Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille on tälle opintojaksolle oma kiintiönsä.

Alustavassa ilmoittautumisessa opintoihin kaikki hakijat siirretään ilmoittautumisjärjestelmässä ensin varasijapaikoille. Alustava ilmoittautuminen on maksutonta. Ilmoittautuneiden määrä tarkastetaan 5.6. jälkeen ja katsotaan joudutaanko opiskelijoita karsimaan. HUOM! Jos et ole suorittanut englantilaisen filologian perusopintoja Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaan, niin ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 12.6.17 kaikille hakijoille. Hyväksyttyjen hakijoiden osalta ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.6.2017. Tässä vaiheessa sitova ilmoittautuminen opintoihin tulee vahvistaa maksamalla opintomaksu.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua. Valittavana on kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin, kääntämisen ja kulttuurierojen ja soveltavan kielitieteen –erikoistumisvaihtoehdot.

Sociolinguistics

Sociolinguistics is a field of linguistics that, broadly speaking, focuses on language in society, and especially on how linguistic variation is connected to different social groups or regions – or how different individuals vary their language in different social contexts. This course serves as an introduction to sociolinguistic study of language. By the end of the course, students will be familiar with different types of variation in English, some of the factors in language variation and change, and key concepts in sociolinguistics such as "identity" and "power". Working methods of the course include reading assignments, discussions, group work as well as lectures.

Huom! Korvaava opetuskerta (17.8. tilalla) on ti 12.9.17 klo 16.30-19.45 (päivitetty 7.9.17)

Luennot 26 t + oppimispäiväkirja + aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Hylätty, 1-5.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 85%:lla oppitunneista.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 17.8.17

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.