Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 23.5.2017
16:30 - 19:45
tis 30.5.2017
16:30 - 19:45
tis 6.6.2017
16:30 - 19:45
tors 8.6.2017
16:30 - 19:45
tis 13.6.2017
16:30 - 19:45
tors 15.6.2017
16:30 - 19:45
tis 20.6.2017
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 17.3.2017 ja päättyy 18.4.2017.

Opintoihin otetaan enintään 20 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet englantilaisen filologian perusopinnot (25 op). Hakijat valitaan opintoihin opintomenestyksen perusteella (englantilaisen filologian perusopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo ja mahdollisten aineopintojen opintomenestys) sekä opintopistekertymän perusteella. Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille on tälle opintojaksolle oma kiintiönsä.

Alustavassa ilmoittautumisessa opintoihin kaikki hakijat siirretään ilmoittautumisjärjestelmässä ensin varasijapaikoille. Alustava ilmoittautuminen on maksutonta. Ilmoittautuneiden määrä tarkastetaan 18.4. jälkeen ja katsotaan joudutaanko opiskelijoita karsimaan. HUOM! Jos et ole suorittanut englantilaisen filologian perusopintoja Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaan, niin ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 21.4. kaikille hakijoille. Hyväksyttyjen hakijoiden osalta ilmoittautuminen opintoihin alkaa 21.4.2017. Tässä vaiheessa sitova ilmoittautuminen opintoihin tulee vahvistaa maksamalla opintomaksu.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua. Valittavana on kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin, kääntämisen ja kulttuurierojen ja soveltavan kielitieteen –erikoistumisvaihtoehdot.

Angloamerikkalainen tieteiskirjallisuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee angloamerikkalaista tieteiskirjallisuutta ja sen historiaa, ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä. Opiskelijat perehtyvät tieteiskirjallisuuden keskeisiin suuntauksiin ja tapaan käsitellä yhteiskunnallis-filosofisia kysymyksiä ja oppivat, kuinka genre kehittyy rinnan teollistuvan ja digitalisoituvan maailman kanssa, toisinaan yhteiskunnallisia kehityskulkuja kritisoiden, toisinaan niitä ennakoiden.

Ennakkotehtävät + luennot 28 t + luentopäiväkirja + esitelmä

Osallistuminen opetukseen sekä ryhmä- ja kirjallisten tehtävien suorittaminen.

Huom. Kyseessä on intensiivikurssi, joten opiskelijoiden kannattaa varautua siihen, että tehtäviä ja lukemista on varsin paljon ja pyrkiä lukemaan suurin osa kurssilla käsiteltävistä teoksista jo ennen kurssin alkua.

  • Mary Shelley. Frankenstein. TAI Wells, H.G. The War of the Worlds.
  • E.E. “Doc” Smith. The Skylark of Space. (HUOM. luetaan vain luvut 6, 16 ja 21)
  • Isaac Asimov: “Runaround”
  • Tom Godwin: “Cold Equations”
  • Ursula K. Le Guin: The Left Hand of Darkness.
  • Octavia Butler: “Bloodchild”
  • Tobias S. Buckell: “Necahual”
  • Ted Chiang: “The Story of Your Life”
  • Joseph Allen Hill: “The Venus Effect”

Kirjallisuus kannattaa pyrkiä lukemaan ennen opetuksen alkua. Osa materiaalista on saatavissa Moodlen kautta.

Lisäksi kurssin aikana luetaan tutkimuskirjallisuutta, jonka opettaja määrää tunti-/tehtäväkohtaisesti.

Hylätty, 1-5.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 85%:lla oppitunneista.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 26.4.2017.

Kurssilla on ennakkotehtävä, joka tehdään Moodlessa ajalla 26.4.-17.5.2017.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.