Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 2.8.2017
16:30 - 19:45
mån 7.8.2017
16:30 - 19:45
ons 9.8.2017
16:30 - 19:45
mån 14.8.2017
16:30 - 19:45
ons 16.8.2017
16:30 - 19:45
mån 21.8.2017
16:30 - 19:45
ons 23.8.2017
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Suomen kielen aineopintojen opiskelijat.

Suomen kielen perusopinnot hyvin tiedoin sekä aineopintojen opintojakso Diskurssi.

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielen- ja tekstinhuollon periaatteet ja kirjakielen normit perusteineen sekä ymmärtää tekstien luonteen sosiokulttuurisena toimintana, niin että osaa soveltaa tietojaan käytännön työelämän tehtäviin.

Opintojaksossa opiskellaan kielen- ja tekstinhuollon sekä tekstitaitojen perusasioita: kirjakielen normeja, niiden historiaa ja periaatteita sekä sosiokulttuurista luku- ja kirjoitustaitoa. Päämääränä on paitsi tiettyjen normien hallinta myös niiden taustan ja funktion ymmärtäminen, niin että osaa soveltaa niitä erilaisten tekstien tuottamiseen, arvioimiseen ja muokkaamiseen sekä arvioinnin ja muokkausehdotusten perusteluun.

Luennot 28 tuntia + essee + luentotentti

Opinnoissa on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Sivut avautuvat 2.8.17.

Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Essee:

Esseen palautus viimeistään 30.9.17 Moodleen

Tenttipäivät:

  • 1. luentotentti: ke 6.9.17 klo 17-20
  • Uusintatentti: ma 16.10.17 klo 17-20

Kurssiin sisältyy kaksi tenttikertaa.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Suomen kielen aineopintojen (35 op) opintokokonaisuutta.