Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 1.11.2016
14:15 - 15:45
tors 3.11.2016
14:15 - 15:45
tors 10.11.2016
14:15 - 15:45
tis 15.11.2016
14:15 - 15:45
tors 17.11.2016
14:15 - 15:45
tis 22.11.2016
14:15 - 15:45
tors 24.11.2016
14:15 - 15:45
tis 29.11.2016
14:15 - 15:45
tors 1.12.2016
14:15 - 15:45
tors 8.12.2016
14:15 - 15:45
tis 13.12.2016
14:15 - 15:45
tors 15.12.2016
14:15 - 15:45
tis 20.12.2016
10:00 - 12:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on yhteisopetusta oppiaineen kanssa ja maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on? Arkeologia tutkii aikaa, jolta ei ole kirjallista tietoa. Tutkimuksen materiaalia ovat kiinteät muinaisjäännökset, esineet ja muut luonnossa havaittavat merkit ihmisen toiminnasta.

Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opinnot sopivat hyvin myös esimerkiksi museo- tai kulttuurialalla työskenteleville sekä hallinnossa ja tiedotusvälineissä työskenteleville. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen avulla myös tätä hetkeä.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen (erityisesti arkeologisten ja historiallisten lähteiden) tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen. Käsiteltyjä teemoja ovat mm. vanhojen käsialojen tuntemus, historiallisten karttojen ja asiakirjojen käyttö arkeologisessa tutkimuksessa, arkeologisen tutkimuksen historiallinen konteksti, maisema-arkeologinen lähestymistapa, stratigrafisen yksikkökaivaustekniikan käyttö ja soveltaminen, historiallisen ajan materiaalituntemus.

Tentti, essee tai luentopäiväkirja.

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä. Kirjallisuus on usein vaativaa aiheeseen/teemaan liittyvää englanninkielistä erikoiskirjallisuutta.

Asteikolla 5-0.

Opetus on yhteisopetusta arkeologian oppiaineen kanssa. Läsnäolo vähintään 1/3 luennoista.

Luennot ti ja to 1.11.-15.12.2016 klo 14:15-15:45 (ei opetusta ti 8.11. eikä ti 6.12.)

Alustava luentorunko:

1. Johdanto

2. Keskiajan ja 1500-luvun kirjalliset lähteet ja käsialat

3. 1600-1700-luvun lähteet ja käsialat

4. Historialliset kartat ja niiden käyttö & Paikannimistö

5. Mitat, painot, numismatiikka, heraldiikka, sigillografia

6. Kuvalähteet ja niiden käyttö

7. Kontekstuaalinen kaivaus ja stratigrafinen metodi & Rakennusarkeologian metodiikkaa

8. Luonnontieteelliset menetelmät historiallisessa arkeologiassa

9. Historiallisen ajan löytötutkimus ja materiaalituntemus

10. Kaupunkiarkeologian metodiikka & Kaivauskertomukset lähteenä

11. Maaseudun, kirkkojen ja linnojen arkeologia

12. Hylkyjen arkeologiaa sekä teollisuuden ja teollisen yhteiskunnan arkeologian metodiikkaa

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Tenttipäivät

Opintojakson tentti 20.12. klo 10:00-12:00 (tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit ke 18.1.2017 klo 17-19 ja ma 27.2. klo 17-19

(Tenttijärjestelyt Avoin yliopisto- ilmoittaudu tenttiin Omat sivut palvelusta viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää)

Tehtävien palautuspäivät ovat (kaksi vaihtoehtoista) 20.12. ja 18.1.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on arkeologian aineopintoja.

Jaksolla on korvaavuus myös Historian opintoihin kohtiin - ilmoittautuminen historian opintojen ohjelmasta:

  • Suomen ja Pohjoismaiden historia ja Yleinen historia A406021 Valinnaiset metodiopinnot (HHH247)
  • Suomen ja Pohjoismaiden historia A400853 Historiantutkimuksen teoria ja metodit (HSS312)
  • Suomen ja Pohjoismaiden historia A400858 Tutkielman aihepiirin ulkopuoliset opinnot (HSS314)
  • Yleinen historia A400911 Metodologia (HYL313)
  • Keskiajan tutkimus A400963 Keskiajan arkeologia (5 op) HKE151I
  • Erikseen sovittuna Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250) kohtaan (lähinnä taidehistorian pääaineopiskelijoille)
  • Arkeologian Historiallisen arkeologian metodit (KAR213/KAR214/KAR336) (KAR336 lähinnä arkeologian pääaineopiskelijoille)