Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

Ryhmä 2 käytännön harjoitukset iltaopetuksena (klo 16:30->) maanantaisin 4.9. lähtien. Katso tarkemmat päivät ja aiheet kurssiesitteestä

DatumTidPlats
mån 28.8.2017
16:30 - 18:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Jaksolla on kaksi rinnakkaista ryhmää.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on?
Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen
avulla myös tätä hetkeä.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Kurssilla tutustutaan ihmisosteologian perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Kurssin tavoitteena on opettaa arkeologian opiskelijalle perustiedot ihmisen luuston anatomiasta ja tutustuttaa arkeologian opiskelijat yleisimpiin osteologian metodeihin teoriassa ja käytännössä. Hyvästä anatomian tuntemuksesta on apua mm. ruumishautakaivauksilla. Arkeologien anatomian tuntemus parantaa hautakaivausten laatua, kun tiedetään ja osataan ennustaa miten paljon ja minkälaisia luita voidaan olettaa löytyvän. Osteologian menetelmien tuntemus puolestaan auttaa käyttämään ja ymmärtämään osteologista lähdekirjallisuutta ja raportteja omissa tutkimuksissa (opinnäytetyöt jne.) ja arkeologin työssä.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, millaisia tietoja on mahdollista saada teettämällä osteologisia tutkimuksia ja millaisia rajoituksia ja ongelmia tutkimusmenetelmiin liittyy. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kyseenalaistaa ja miettiä kriittisesti osteologisia tutkimuksia.

Pienryhmät (noin 3 opiskelijaa per ryhmä) muodostuvat opetuksen alkaessa. Vaikka opiskelijoille annetaan tehtävien mallivastaukset, toimii vertaistuki ryhmissä ja ryhmien kesken osana oppimisprosessia.

Jakso koostuu kahdesta osasta:

Johdatus anatomiaan suoritetaan kuuntelemalla verkkotallenteet, osallistumalla ryhmäopetukseen, tekemällä omatoimisesti ryhmässä (noin 3 opiskelijaa) harjoitustehtävät sekä osallistumalla käytännön tenttiin

Ihmisluututkimuksen perusmenetelmät suoritetaan kuuntelemalla verkkotallenteet, osallistumalla ryhmäopetukseen, tekemällä omatoimisesti ryhmässä (noin 3 opiskelijaa) harjoitustehtävät sekä palauttamalla oppimispäiväkirja (5 sivua)

Kurssin oheislukemistoksi suositellaan White T.D ja Folkens P.A. 2005: The Human Bone Manual, New York.

Käytännön harjoitustehtävät tulee olla tehtynä.

Osa 1. suoritetaan käytännön tentillä ja Osa 2. suoritetaan oppimispäiväkirjalla

Arvointi asteikolla 5-0.

Ryhmäpainotteisesta opiskelusta johtuen jaksolle ilmoittautuvien opiskelijoiden odotetaan olevan sitoutuneita osallistumaan jakson ohjattuihin harjoituksiin sekä tekemään pienryhmissä omatoimista harjoittelua. Opiskelu edellyttää myös omatoimista luentotallenteiden kuuntelua sekä omatoimista käytännön harjoittelua.

Opintojakso on monimuoto-opetusta, osa opetuksesta on tallenteina Moodle oppimisympäristössä. Moodle aukeaa jakson alkaessa.

Jaksolle ilmoittautuneet opiskelijat näkevät jakson Moodle-sivun linkin sekä kurssiavaimen kirjautumalla kurssisivulle.

OPPIMISYMPÄRISTÖ MOODLE AUKEAA 21.8.2017 kirjaudu Moodlee viimeistän 11.9.

Luennot ja harjoitukset ilmoitettuina ajankohtina Unioninkatu 38 F115 (Arlapro)

ma 28.8.2016 klo 16:30 -18:00 Aloitusluento Ihmisosteologian perusteet (lähiopetuksena)

 • Aloitusluennon aikana opiskelijat jaetaan harjoituspareihin/pienryhmiin
 • Aloitusluento on molemmille ryhmille yhteinen

Omatoiminen harjoittelu Arlapro tilassa, tilan varaustiedot näkyvät salin ovella.

Lähiopetustapaamiset ovat ohjattuja käytännön harjoituksia. Tämän jälkeen omatoimista harjoittelua (2-3 opiskelijaa harjoituspareissa) tehtävät Moodlessa.

Ryhmä 2.

Osa 1. Johdatus anatomiaa

 • ma 4.9. klo 16:30 -18:30 Käytännön harjoitus: Anatomia 1, Ryhmä 2
 • ma 11.9. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Anatomia 2, Ryhmä 2
 • ma 18.9. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Anatomia 3, Ryhmä 2
 • ma 25.9. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Anatomia 4, Ryhmä 2
 • ma 2.10. klo 17:15-18:15 Käytännön harjoitus: Anatomia 5, Ryhmä 2
 • ma 2.10. klo 16:30-17:15 Harjoitustentti (molemmat ryhmät)

ti 3.10. klo 16:30-17:00 Käytännön koe, Ryhmä 2

Osa 2. Ihmisluututkimuksen perusmenetelmät

 • ma 9.10. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Minimiyksilömäärä ja lasten kuoliniän määritys, Ryhmä 2
 • ma 16.10. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Sukupuolen määritys, Ryhmä 2
 • ma 23.10. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Aikuisten kuoliniän määritys, Ryhmä 2
 • ma 30.10. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Mitattavissa olevat ja ei mitattavat normaalit poikkeamat luustossa, Ryhmä 2
 • ma 6.11. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Sairauden aiheuttamat muutokset luustossa. Paleopatologinen diagnoosi, Ryhmä 2
 • ma 13.11. klo 16:30-17:30 Käytännön harjoitus: Luusta tehtävät analyysit, Ryhmä 2

ma 11.12.2017 Oppimispäiväkirjan (5 sivua) palautus

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on arkeologian aineopintoja.

Opintojakso korvaa 5 op arkeologian opintojen kohtiin: KAR213 Arkeologiaa temaattisesti/KAR214 Arkeologian metodit/Teoria ja metodit (KAR336).

Lisäksi jaksolla voi korvata KAR212 Aineistopraktikum 5 op jakson