Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 1.11.2016
17:00 - 18:30
tis 8.11.2016
17:00 - 18:30
tors 10.11.2016
17:00 - 18:30
tis 15.11.2016
17:00 - 18:30
tors 17.11.2016
17:00 - 18:30
tis 22.11.2016
17:00 - 18:30
tors 24.11.2016
17:00 - 18:30
tis 29.11.2016
17:00 - 18:30
tors 1.12.2016
17:00 - 18:30

Anmälning och avgift

150 euroa. Lisätietoja.

Voit ilmoittautua myös koko Historian perusopinnot kokonaisuuteen (hinta 375 euroa) yhdellä kertaa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaikan näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Jakso on kronologinen jatko jaksolle Roomasta renessanssiin.

Opintojakso Roomasta renessanssiin Hhs110

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uuden ajan alun historiasta ja ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista.

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva 1500-1700 –lukujen keskeisistä teemoista ja kehityskuluista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten tätä aikakautta, uuden ajan ensimmäisiä vuosisatoja, on historiantutkimuksessa käsitelty ja mitä kysymyksiä historiantutkijat ovat halunneet nostaa esiin.

Lisäksi lähdetehtävien kautta päästään miettimään sitä, millaisia lähteitä käsittelemästämme aikakaudesta on saatavilla. Se kuva, jonka historiantutkimus on 1500-1700-luvuista rakentanut, pohjaa 1500-1700-lukujen alkuperäislähteisiin. Toisaalta samojakin lähteitä käyttäen on voitu perustella täysin vastakkaisia tutkimustuloksia, tutkimuskysymykset ja painotukset ovat muuttuneet historiantutkimuksen historiassa – ”kukin aika kirjoittaa oman historiansa”. Lähdetehtävissä kurssilaiset pääsevät itse harjoittelemaan historioitsijan tärkeintä työkalua, lähdekritiikkiä. Kriittistä otetta ja historiantutkimuksen luonteen ymmärrystä harjoitellaan myös tutustumalla aikakautta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen, 1500-1700-lukuja koskevaan keskusteluun.

Luennot 24h (+essee-ilta (opiskelun teemailta), verkkotyöskentely (6 lähdetehtävää, essee) ja tentti.

Osatehtävät ovat pakollisia ja voimassa vain jakson ajana.

Varaa luentojen lisäksi viikoittain aikaa osatehtäville.

Esseen kirjallisuus:

Joko a) Mirkka Lappalainen: Jumalan vihan ruoska: suuri nälänhätä Suomessa 1695-1697 (Siltala, 2012)

tai b) seuraavat artikkelit:
Gerald J. Cavanaugh, “The Present State of French Revolutionary Historiography: Alfred Cobban and Beyond.”, French Historical Studies Fall72, Vol. 7 Issue 4, p. 587-606 (1972).
Jack R. Censer, “Commencing the Third Century of Debate”, American Historical Review Dec89, Vol. 94 Issue 5, p1309-1325 (1989).
Suzanne Desan, “What's after Political Culture? Recent French RevolutionaryHistoriography”, French Historical Studies, Vol. 23 Issue 1, p. 163-196 (2000).

Tarkemmat ohjeet luennoilla.

Kurssin suorittamiseen vaaditaan:

  • Aktiivinen läsnäolo lähiluennoilla ja luentotallenteiden kuunteleminen
  • Lähdetehtävien (6 kpl) hyväksytty suorittaminen
  • Essee (noin 5-6 sivua)
  • Tentti

Kokonaisarvosanasta puolet (5 op) määräytyy lopputentin ja esseen perusteella

Lopputentti ja essee arvioidaan asteikolla 0-5.

Kokonaisarvosanasta puolet (5 op) määräytyy lähdetehtävien perusteella.

Lähdetehtävistä annetaan yhteisarvosana asteikolla 0-5.

Aktiivinen läsnäolo lähiluennoilla. Kaksi poissaoloa sallitaan, useammista poissaoloista pitää sopia opettajan kanssa (lisätehtävät)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, jonne palautetaan sekä osatehtävä että lopputehtävät. Luentotallenteet ovat nähtävillä Moodlessa.

Voidaksesi katsoa tallenteet: koneessasi tulisi olla verkkoyhteys, jonka nopeus on vähintään 226 kb/s (eli minimilaajakaista). Lisäksi tarvitaan Flash Player, joka on useimmissa koneissa jo valmiiksi. Tarvittaessa voit ladata sen ilmaiseksi.

Moodle avautuu jakson alkaessa.

Luennot:

ti ja to 1.-29.11.2016 klo 17.00-18.30 (ei luentoa 3.11.) (8 luentoa) (Sari Polvinen)

  • luentojen lisäksi 4 kpl lähdetehtäviä

1.12.-18.1. luentotallenteet oppimisympäristö Moodlessa (Suvi Leppämäki)

  • to 1.12. klo 17:00-18:30 opiskelun teemailta
  • luentotallenteiden lisäksi 2 kpl lähdetehtäviä

Kaikki jakson osatehtävä sekä essee tulee olla palautettuna 23.1.2017 klo 23:55 mennessä

Tenttipäivät:

ke 18.1.2017 klo 17-20
ma 6.3.2017 klo 17-20
ma 24.4.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu A400820 Historian perusopinnot HHS100 25 op -kokonaisuuteen