Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 18.1.2016
17:00 - 18:30
ons 20.1.2016
17:00 - 18:30
mån 25.1.2016
17:00 - 18:30
ons 27.1.2016
17:00 - 18:30
mån 1.2.2016
17:00 - 18:30
ons 3.2.2016
17:00 - 18:30
mån 8.2.2016
17:00 - 18:30
ons 10.2.2016
17:00 - 18:30
mån 15.2.2016
17:00 - 18:30
ons 17.2.2016
17:00 - 18:30
mån 29.2.2016
17:00 - 18:30
ons 2.3.2016
17:00 - 18:30

Anmälning och avgift

150 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa 19.8.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Beskrivning

Opintojakso sopii kaikille historiasta kiinnostuneille.

Roomasta renessanssiin Hhs110 ja Renessanssista Ranskan vallankumoukseen Hhs120

Opintojaksossa perehdytään lähinnä 1800- ja 1900-luvun historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin tutkimukseen kuin lähdemateriaaliinkin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakauden ilmiöistä ja aatteista sekä valmiudet jatkaa syventymistä aineopintotasolla.

Luennot 24 h ja verkkotyöskentelyä (alustus, kommentointi ja lähdetehtäviä) sekä tentti ja kirjallinen työ.

Luennot:

ma 18.1.2016 klo 17.00-18.30 (Leppämäki)
ke 20.1.2016 klo 17.00-18.30 (Leppämäki)
ma 25.1.2016 klo 17.00-18.30 (Lehtola)
ke 27.1.2016 klo 17.00-18.30 (Leppämäki)
ma 1.2.2016 klo 17.00-18.30 (Leppämäki)
ke 3.2.2016 klo 17.00-18.30 (Leppämäki)
ma 8.2.2016 klo 17.00-18.30 (Lehtola)
ke 10.2.2016 klo 17.00-18.30 (Lehtola)
ma 15.2.2016 klo 17.00-18.30 (Lehtola)
ke 17.2.2016 klo 17.00-18.30 (Lehtola)
ma 29.2.2016 klo 17.00-18.30 (Leppämäki)
ke 2.3.2016 klo 17.00-18.30 (Lehtola)
(ei opetusta viikolla 8)

Luennoilla on pakollinen läsnäolo, kahden kerran poissaolo sallitaan. Ohjeet ja kirjallisuus tehtäviin annetaan luennoilla tai verkkoympäristössä.

Opetuspaikat:

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Alustukset ma ja ke ajalla 14.3.-11.5.2016 klo 16.45-19.45, kaikille yhteinen äänten
testaus klo 16.30 alkaen.

Huom! Kaikki opiskelijat ovat mukana kaikilla alustuskerroilla, alustajan ja opponentin lisäksi myös muut opiskelijat kommentoivat.

Opettaja Suvi Leppämäki antaa ohjeet alustuksen tekoon ensimmäisellä luentokerralla.

Kurssilla tehtävä alustus ja kommentointi tapahtuu verkko-oppimisympäristön lisäksi Adobe Connect -verkkokokousympäristössä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Verkkokokoustyöskentelyä varten opiskelijalla tulee olla laajakaistayhteys sekä kuulokemikrofoni.

Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset

Kirjallinen työ palautetaan opettajalle (Vesa Lehtola) sähköpostitse viimeistään 31.5.2016.

Tenttipäivät:

ke 9.3.2016 klo 17-20
ma 25.4.2016 klo 17-20
ke 1.6.2016 klo 17-20

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa poikkeustapauksissa avoimen väylän kautta hakeville sekä vanhojen opintojen täydentäjille: luennot 24 h tehtävineen + luentokuulustelu + kirjallinen työ + kirjallisuuskuulustelu seuraavista teoksista:

Michelle Perrot (ed.) A History of Private Life. From the Fires of Revolution to the Great War, Cambridge/London, 1990.

JA

Matti Klinge, Keisarin Suomi, Schildts, 1997.

Vaihtoehtoisen suoritustavan kirjallisuuskuulustelupäivät (tentitään Perrot´n ja Klingen teokset): ke 16.3.2016 klo 17-21, ma 9.5.2016 klo 17-21 ja ma 20.6.2016 klo 17-21. Kirjallisuuskuulustelun tentaattorina toimii Elina Seppälä.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 18.1.2016. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Ilmoitetaan luennoilla

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu A400820 Historian perusopinnot HHS100 25 op -kokonaisuuteen