Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

Undervisningsschema

DatumTidPlats
tis 10.1.2017
16:30 - 18:00
tors 12.1.2017
16:30 - 18:00
tis 17.1.2017
16:30 - 18:00
tors 19.1.2017
16:30 - 18:00
tis 24.1.2017
16:30 - 18:00
tis 31.1.2017
16:30 - 18:00
tis 7.2.2017
16:30 - 18:00
tis 14.2.2017
16:30 - 18:00
tis 28.2.2017
16:30 - 18:00
tis 7.3.2017
16:30 - 18:00
tis 14.3.2017
16:30 - 18:00
tis 21.3.2017
16:30 - 18:00

Pienryhmät

DatumTidRubrikUtrymme

tors 26.1.2017
16:30 - 18:00
Pienryhmä 1 tapaamiset to 26.1.-16.3.2017
Athena, sali 261 (Siltavuorenpenger 3 A). Paitsi 2.2.2017 Athena sali 224.
tors 16.3.2017
16:30 - 18:00
Pienryhmä 2 tapaamiset to 16.3.-4.5.2017
Minerva, sali K218 (Siltavuorenpenger 5 A)

Anmälning och avgift

150 euroa (10 op).

75 euroa (5 op) vain opiskelijoille jotka ovat jo suorittaneet toisen 5 op osan.

Lisätietoja.

10 op Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

HUOM! Mikäli olet ilmoittautumassa vain 5 op pienryhmäopetukseen tai vain 5 op luento-osaan. Ota yhteyttä ennen ilmoittautumista.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Jakso on kronologinen jatko jaksolle Renessanssista Ranskan vallankumoukseen.

Roomasta renessanssiin Hhs110 ja Renessanssista Ranskan vallankumoukseen Hhs120

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakauden ilmiöistä ja aatteista sekä valmiudet jatkaa syventymistä aineopintotasolla.

Jaksossa perehdytään lähinnä 1800- ja 1900-luvun historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin tutkimukseen kuin lähdemateriaaliinkin.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle jonne palautetaan sekä osatehtävä että lopputehtävät.

Moodle avautuu jakson alkaessa.

Luentojen teemat

 • ti 10.1. Johdanto kurssin aikakauteen ja käytännön asioihin (Petteri Norring)
 • to 12.1. 1800-luvun alku: Poliittisen reaktion ja alkavan kuohunnan vuosikymmenet (Markku Kekäläinen)
 • ti 17.1. 1830-1840-luvut: Vallankumoukset, teollistumiskehitys & varhainen sosialismi (PN)
 • to 19.1. 1848-1871: Vapaakaupan ja yhdistymishankkeiden aikakausi (MK)
 • ti 24.1. 1871-1914: Imperialismin aika (PN)
 • ti 31.1. 1871-1914: Euroopan mahdin lakipiste ja orastava kriisitietoisuus (MK)
 • ti 7.2. Maailmansota ja 20-luku: Sodan trauma ja paremman maailman odotus (MK)
 • ti 14.2. 1930-luku: Ääriliikkeiden aika (PN)
 • ti 28.2. Toinen maailmansota: Katastrofi ja uusi maailmanjärjestys (MK)
 • ti 7.3. Kylmä sota ja talouden ”kultaiset vuodet” (PN)
 • ti 14.3. 1900-luvun loppu: Kahtiajaon päättyminen ja globaalin järjestyksen etsintä (MK)
 • ti 21.3. Lopuksi: Uusimman ajan historiasta ja historiantutkimuksesta (PN)

Pienryhmä 1.Petteri Norring

Pienryhmä 2. Markku Kekäläinen

Luennot (12*2h) ja tentti sekä analyysi tutkimusartikkelista. (5op)

Pienryhmätyöskentely (7*2h), 4 osatehtävää (verkkokeskusteluita), suullinen alustus (ja opponointi) sekä lopputehtävä(essee). (5 op)

Avoimen yliopiston väylän kautta opiskelemaan hakevien opiskelijoiden tulee valita Pienryhmä 1- väylähaun aikatauluista johtuen.

Molemmat pienryhmät sopivat myös muille opiskelijoille.

Tutkimusartikkeli analyysi tehdään yhdestä alla olevista (linkit myös jakson Moodlessa)

 • Sebastian Conrad (2012): ‘The Colonial Ties are Liquidated’. Modernization Theory, Post-War Japan and the Global Cold War. Past and Present vol. 216:1, s. 181–214.

pdf. jakson Moodle-sivuilla

 • Simon T. Kaye (2010): Challenging Certainty. The Utility and History of Counterfactualism. History and Theory vol. 49:1, s. 38–57. Wesleyan University.

http://onlinelibrary.wiley.com.libproxy.helsinki.fi/doi/10.1111/j.1468-2303.2010.00527.x/epdf

 • Pericles S. Vallianos: Romanticism and Politics: From Heinrich Heine to Carl Schmitt – and Back Again. The Historical Review / La Revue Historique, Volume X (2013)

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historicalReview/article/viewFile/4089/3873

 • Sara Blair: Local Modernity, Global Modernism. Bloomsbury and the Places of the Literary ELH 71.3 (2004) 813-838

http://muse.jhu.edu/article/173489/pdf

5-0.

Luennot ja tentti sekä analyysi tutkimusartikkelista (5op), arviointi perustuu tenttiin sekä tehtävään.

Pienryhmätyöskentely, 4 osatehtävää (verkkokeskusteluita), suullinen alustus (ja opponointi) sekä lopputehtävä. (5 op)

Osasuoritukset ovat pakollinen osa jaksoa. Osasuoritukset ovat voimassa vain jakson ajan.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille ja pienryhmäopetukseen.

Luennot molemmille ryhmille yhteiset 12*2h (10.1.-21.3.) ja pienryhmätyöskentely 7*2h (ti ja to klo 16:30-18:00, ei opetusta viikolla 8)

 • ti 10.1.2017 luento ja to 12.1. luento

Pienryhmiä on kaksi joista opiskelija valitsee toisen viikon 2 (10.1. ja 12.1.) luennoilla. Läsnäolo pienryhmissä(poissaolot max. 1 kertaa)
Pienryhmätyöskentelyyn liittyvät verkkokeskustelut (4 kpl)

 • ti 17.1. luento ja to 19.1. luento
 • ti 24.1. luento ja to 26.1. Pienryhmä 1
 • ti 31.1. luento ja to 2.2. Pienryhmä 1
 • ti 7.2. luento ja to 9.2. Pienryhmä 1
 • ti 14.2. luento ja to 16.2.Pienryhmä 1

Hiihtoloma

 • ti 28.2. luento ja to 2.3. Pienryhmä 1
 • ti 7.3. luento ja to 9.3. Pienryhmä 1
 • ti 14.3. luento ja to 16.3. Pienryhmä 1 ja Pienryhmä 2
 • ti 21.3. luento ja to 23.3. Pienryhmä 2
 • to 30.3. Pienryhmä 2
 • to 6.4. Pienryhmä 2

Luentoihin liittyvä tutkimusartikkelianalyysi (4-6 sivua) palautetaan viimeistään joko ma 10.4. tai ma 12.6.2017 opintojakson Moodleen.

Pienryhmätyöskentelyn loppuessee (5 sivua) palautetaan viimeistää ma 10.4. tai ma 12.6.2017 opintojakson Moodleen.

 • to 20.4. Pienryhmä 2
 • to 27.4. Pienryhmä 2
 • to 4.5. Pienryhmä 2

Luentoihin liittyvä tutkimusartikkelianalyysi (4-6 sivua) palautetaan viimeistään joko ma 10.4. tai ma 12.6.2017 opintojakson Moodleen.

Pienryhmätyöskentelyn loppuessee (5 sivua) palautetaan viimeistää ma 10.4. tai ma 12.6.2017 opintojakson Moodleen.

Tentti (luennot)

 • 3.4.2017 klo 17-20
 • 10.5.2017 klo 17-20
 • 7.6.2017 klo 17-20 HUOM! uusi tenttiaika

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu A400820 Historian perusopinnot HHS100 25 op -kokonaisuuteen