Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Beskrivning

Opintojakso on valinnainen yleistä historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville. Jakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot aate- ja kulttuurihistorian keskeisten aikakausien ja teemojen erikoiskysymyksistä.

Opintojaksolla käsitellään aate- ja kulttuurihistorian ajankohtaisia erikoiskysymyksiä eri aikakausilta.

Luentojakson kirjallisuus ilmoitetaan jakson tiedoissa.

Mikäli opiskelija suorittaa kohdan kirjatenttinä (5 op), tentitään kolme vapaavalintaista seuraavista:

  • Balot, Ryan K:, Greek politial thought
  • Honohan, Iseult: Civic republicanism
  • Skinner, Quentin: The foundations of modern political thought vols. 1 ja/tai 2
  • Van Horn Melton, James: The rise of the public in Enlightenment Europe
  • Lepenies, Wolf: The seduction of culture in German history

0-5

Katso tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet Helsingin Seudun Kesäyliopiston sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on Yleisen historian aineopintoja.