Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Beskrivning

Pääpaino on kriittisen ajattelukyvyn kehittämisessä: alkuperäislähteitä, jotka tarjotaan aina alkukielellä sekä englannin- tai suomenkielisinä käännöksinä, analysoidaan metodologisesta näkökulmasta. Kurssilla syntyy kokonaiskuva eurooppalaisen naisen kannalta tärkeästä murrosvaiheesta uuden ajan alussa, jolloin modernin valtion kehittyminen ja tapakulttuurin murros vaikuttivat kiinnostavalla tavalla sukupuolten välisiin suhteisiin.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi