Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

90 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso soveltuu historian opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä näkemys länsimaiden keskeisistä talous- ja sosiaalihistoriallisista muutoksista. Halutessaan opiskelija voi keskittyä johonkin talous- ja sosiaalihistorian erityisteemaan.

Suomessa ja Pohjoismaissa sekä tutustutaan romanikulttuurin keskeisimpiin piirteisiin. Romanit ovat rikastuttaneet suomalaista yhteiskuntaa vuosisatojen aikana kulttuurillaan. Vastavuoroisesti myös yhteiskunta on vaikuttanut romanien elämään. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti valtiovalta, kirkko ja yhteiskunnan asenteet. Kurssin aikana käydään läpi teorioita ja väitteitä koskien romanien alkuperää sekä nivotaan Pohjoismaiden romanien historia eurooppalaiseen ja globaaliin viitekehykseen.

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Romanikieli ja kulttuuri -oppiaineen kanssa. Avoimen opiskelijat osallistuvat laitoksen järjestämään opetukseen.

Luennot ja luentopäiväkirja (3 op) sekä tentti (3 op)

Kirjallisuus (valikoima seuraavista):
• Ollikainen, Marketta 1994. Vankkurikansan perilliset. Romanit Euroopan unohdettu vähemmistö. Helsinki: Yliopistopaino.
• Pulma, Panu 2006. Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Helsinki: SKS
• Pulma, Panu (toim.) 2012. Suomen romanien historia. SKS 2012,
• Fraser, A. 1992. The Gypsies. Oxford: Blackwell.
• Lucassen, Leo, Wim Willems & Annemarie Cottaar 1998. Gypsies and other itinerant groups. A socio-historical approach. Great Britain: MacMillan Press.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso on päiväopetusta ja se toteutetaan yhteisopetuksena Romanikieli ja kulttuuri -oppiaineen kanssa.

Luennot 6.9.-15.12.2016 tiistaisin klo 14-16

Katso opintojakson aikataulu ja opetustilat täältä.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa vaihtoehtoisesti 6 op vaihtoehtoisesti Romanikieli ja –kulttuuri: RLC112, Yleinen historia: Sosiaali- ja taloushistoria (HYL214C), Suomen ja Pohjoismaiden historia: Suku ja yksilö (HSS213A).