Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa yleiskuvan oikeudellisten ilmiöiden historiallisesta kehityksestä. Opiskelija ymmärtää oikeuden kentän laajuuden historiallisessa perspektiivissä: oikeushistoria tarkastelee niin oikeusnormeja, oikeuskäytäntöä, oikeudellisia instituutioita, oikeuskulttuuria kuin oikeudellisia katsomuksiakin. Opiskelija oppii analysoimaan oikeuskehityksen suuret linjat ja selittämään havaitsemansa oikeudelliset muutokset kytkemällä ne yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Opiskelija oppii myös analysoimaan oikeusjärjestysten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä hahmottamaan kotimaisen oikeuskehityksen osana eurooppalaista.

Euroopan ja Suomen oikeuskehitys sukuyhteiskunnasta nykyaikaan; painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset murros- ja muutosvaiheet.

Luennot (klo 16:15-19:30)

  • Ti 31.5.2016
  • Ke 1.6.2016
  • To 2.6.2016
  • Ma 6.6.2016
  • Ti 7.6.2016
  • To 9.6.2016

Luennot 24 t (6*4h) ja luentotentti (2 op) + kirjatentti (3 op)

1) Tellegen-Couperus, O. : A Short History of Roman Law (1993), sivut 3–149 ja Stein, P. : Roman Law in European History (1999), s. 38–130.
2) Robinson – Fergus – Gordon (toim.) : European Legal History (2000), sivut 26–41, 71–267 ja 258–299 tai Wieacker, F .: A History of Private Law in Europe (1995).
3) Letto-Vanamo, P. (toim.) : Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991) lukuun ottamatta sivuja 98–110, 168–187 ja 242–257 tai Inger, G .: Svensk rättshistoria (1997 tai uudempi), s. 1–248.

Hyväksytysti suoritetty luentokurssi korvaa kohdan 2) kirjallisuuden.

Luentokurssi hyväksytty-hylätty, kirjatentti asteikolla 0-5

Opintojaksojen suoritukset rekisteröidään osissa: luennot 2 op ja kirjatentti 3 op.

Tiedot kurssin opetuspaikoista sekä lisätietoa löytyvät täältä.

Kurssin Moodle-ympäristö avautuu viimeistään kurssin alkamispäivänä.

Luentotentit:
18.6.2016 klo 9-11
1.8.2016 klo 16-18
10.9.2016 klo 9-11

Luentotentti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kirjallisuustenttiin osallistumista.

Kirjatentit:
ma 15.8.2016 klo 8-13, kaksi muuta tenttipäivää lv. 2016-2017, jotka ilmoitetaan myöhemmin. Tentit pidetään oikeustieteellisen tiedekunnan tenttipäivinä, jotka ovat arkipäivisin.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on oikeustieteen opetusta.