Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on osa tutkintovaatimusten 2012-2016 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Kesän 2018 jakso on tarkoitettu täydentäviksi opinnoiksi Helsingin yliopiston opiskelijoille sekä Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijoille.

Jakso sopii myös muille kulttuuriperinnön teoriasta kiinnostuneille.

Opintojaksolla käytössä ryhmäavaimet. Moodlen linkin, eri ryhmien kurssiavaimet ja ohjeet löydät kuvauksesta (ks. kuvaus > toteutus).

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Jakso on erillisen sopimuksen perusteella maksuton myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (ilmoittaudu "Ilmoittaudu"-panikkeella)

Turun yliopiston Kulttuuriperinnön opiskelijat (maksuton kiintiö)

Avoimen yliopiston opiskelijat (75 euroa) (ilmoittaudu "Ilmoittaudu"-panikkeella)

HUOM! Opintojakson arvosanaa ei tallenneta yliopiston rekisteriin ilman ilmoittutumista

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Beskrivning

Opintojakso on osa tutkintovaatimusten 2012-2016 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Kesän 2018 jakso on tarkoitettu täydentäviksi opinnoiksi Helsingin yliopiston opiskelijoille sekä Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijoille.

Jakso sopii myös muille kulttuuriperinnön teoriasta kiinnostuneille

Opintojaksolla on 5 op korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan KUPE1051 A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys kulttuuriperintötutkimuksen keskeiskäsitteistä sekä yleisimmistä teoreettisista sekä yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisista lähtökohdista, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan julkista ja tieteellistä keskustelua kulttuuriperintöhankkeista.

Kulttuuriperinnön käsitteeseen törmää usein nykykulttuurissa ja mediassa. Se on myös niin sanottujen muistiorganisaatioiden toiminnan perusta. Tehokas kulttuuriperinnön parissa työskentely ja syvällisempi ymmärtäminen vaatii sen teoreettista hahmottamista.

Kurssilla käsitellään kulttuuriperintötutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja: kulttuuriperinnön diskursiivisuutta, muistia ja unohdusta, autenttisuutta, tunteita sekä kulttuuriperinnön yhteiskunnallisuutta ja globalisaatiota. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeiset käsitteet, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan sekä julkista että tieteellistä keskustelua kulttuuriperinnöstä.

Opintojakso on verkkokurssi (luennot tallenteina, verkkomateriaalia).

Sisältö jakautuu kahteen osaan.

Osio I osatehtävä (suoritetaan ensin) käsittelee aiheita

 • Mitä tarkoittaa kulttuuriperinnön teoria?
 • Kulttuuriperintöpuhe - diskurssien kokonaisuus
 • Muisti ja unohdus

Tehtävä palautetaan Moodleen. Palautuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä Osioon II.

Osio II käsittelee aiheita

 • Autenttisuus - muutos ja muuttumattomuus (suojelu, konservointi)
 • Tunteet ja kulttuuriperintö
 • Kulttuuriperintö yhteiskunnallisena voimana (poliittisuus, ihmisoikeudet)
 • Globalisoituva kulttuuriperintö (nationalismi, jälkikolonialistinen maailma)
 • Luonto ja maisema kulttuuriperintönä

Opiskelija tutustuu kaikkiin aiheisiin ja valitsee niistä kaksi tarkemman käsittelyn kohteiksi.

Jakson suoritustavat vaihtelevat lukuvuosittan ja opetus voi olla: kurssi (lähi- tai etäopetusta).

Kirjallisuus: R. Harrison, Heritage: Critical Approaches sekä L. Smith, Uses of Heritage

tai muu jakson opettajan määräämä kirjallisuus.

Asteikolla 0-5

Verkkotallenteet ja materiaalit. Tehtävä Osiosta I ja tehtävä Osiosta II

Molemmat osat (I ja II) tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana määräytyy tehtävien keskiarvona.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka on avauttu 1.2.2018

Moodleen kirjaudutaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella tai HAKA-Federaatiion koulujen tunnuksilla (mm. Turun yliopisto) Avoimen yliopiston opiskelija: Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakson Moodle https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25064

Alla eri ryhmien kurssiavaimet ja ohjeet

 • TeoriaT2018 Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (maksuton kiintiö, mutta muista ilmoittautua)
 • TeoriaTTouko2018 Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijat (maksuton kiintiö, mutta muista ilmoittautua)
 • TeoriaT2018 Avoimen yliopiston opiskelija, ilmoittautuneet opiskelijat saavat käyttöönsä Helsingin yliopiston käyttöluvan.

Helsingin yliopiston käyttöluvalla on aktivoitavissa ilmoittautumispäivän jälkeen. Lisätietoa Helsingin yliopiston käyttöluvasta (mm. Moodlen käyttöä varten)

Ryhmä Kesä 2018 (1.5.–18.6)

 • Osa I 1.5.-15.5. ja Osa II 1.5.-18.6. Osien tehtävät palautetaan viimeistän 17.6. ja 18.6. klo 23:55
 • Osa I tulee tehdä ennen osaan II siirtymistä

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.