Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso on valinnainen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun keskeisiä kysymyksiä sisällissodan taustasta, synnystä ja seurauksista Suomeen toisessa maailmansodassa, sen jälkeiseen ulkopoliittiseen asetelmaan ja sisäpoliittisiin jakolinjoihin.

Opintojaksossa perehdytään Euroopan poliittisen integraation kehitykseen, instituutioihin sekä tärkeimpiin selitysmalleihin ja keskustelukysymyksiin 1940-­ ‐luvulta tähän päivään.

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat Euroopan integraatiohistorian keskeisimmät toimijat, tapahtumat ja jännitteet.
He kykenevät erittelemään historiallisia tulkintoja ja tarkastelemaan nykyistä poliittista tilannetta laajemmassa ajallisessa kontekstissa.
Kurssi tarjoaa välineet EU-keskustelun syvälliseen ymmärtämiseen ja kriittiseen arviointiin.

Teemat:

1. Euroopan yhdentymisen klassinen kertomus ja sen haastajat

2. Unioni ja kriisi

3. Vain yksi monista? EU eurooppalaisena organisaationa

4. Erottamaton parivaljakko? Saksa ja Ranska unionin historiassa

5. Yhteisvaluutta

6. Laajeneva unioni

7. EU ja globaali maailma

Verkkotallenteita (7 kpl) + kolme (3) kirjallista tehtävää + loppuessee.

  • Mark Gilbert: Narrating the Process: Questioning the Progressive Story of European Integration. Journal of Common Market Studies, Vol.63,Issue3(2008),pp.641–662.
  • Kiran Klaus Patel: Provincialising European Union: Co--‐operation and Integration in Europe in Historical Perspective. Contemporary European History, Vol. 22, Issue 4 (2013), pp. 649–673

Sekä kaksi seuraavista:

Luuk van Middelaar: The Passage to Europe: How a Continent Became a Union. New Haven and London: Yale University Press 2014.
Juhana Aunesluoma: Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-- aikaan. Helsinki: SKS 2011 [sivut 80--‐501].
David Marquand: The End of the West. The Once and Future Europe. Princeton: Princeton University Press 2011.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5

Lyhyet kirjalliset tehtävät: kirjallinen vertaisarvio. Loppuessee ja kurssisuoritus opettajan arviointina.

Osatehtävät ovat pakollinen osa jakson suoritusta.

Oppimisympäristö Moodle aukeaa ja kurssi alkaa 11.1.2017

Keskustelutehtävien palautus 12.2.16 mennessä

Vertaiskommentointi: 13.2.–19.2.17

Esseen palautus 5.3.2017 tai 9.4.2017

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa EU-opintokokonaisuutta. Jaksolla on 5 op korvaavuus Suomen ja Pohjoismaiden historia A406048 1900- (HSS212D), Yleinen historia A406005 Euroopan historia (HYL212) ja A406013 Euroopan historian kehityslinjoja (HYL214D) sekä Alue- ja kulttuurintutkimuksen Euroopan opintolinjan kohtiin A405416 Johdatus läntisen Euroopan nykyhistorialliseen kehitykseen (XAK140E) sekä A405435 Kansalliset rakenteet ja historiat (XAK278E).