Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 1.6.2017
17:30 - 20:00
tis 6.6.2017
17:30 - 20:00
tors 8.6.2017
17:30 - 20:00
tis 13.6.2017
17:30 - 20:00
tors 15.6.2017
17:30 - 20:00
tis 20.6.2017
17:30 - 20:00
ons 21.6.2017
17:30 - 20:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakson suorittamalla opiskelija saa perustiedot Suomen ja Pohjoismaiden urbanisoitumisesta ja sen kulttuurisista vaikutuksista.

Kurssilla perehdytään suomalaisen populaarimusiikin historiaan 1900-luvun alusta vuosisadan loppupuolen musiikkiin saakka. Suomalaista populaarimusiikkia käsitellään kronologisen lähestymistavan lisäksi eri aikakausien musiikkiin liittyvien teemojen kautta. Käsiteltäviä teemoja ovat jazziskelmä, tango, tuottajat, sovittajat ja kapellimestarit menestyskappaleittemme takana, suomi-rock sekä lastenmusiikki. Aiheisiin tutustutaan seuraamalla tallenteita Musiikkiarkisto JAPAn järjestämistä ’Sata vuotta populaarimusiikkia Suomessa’ -keskustelutilaisuuksista, joissa asiantuntijat keskustelevat edellä mainituista teemoista. Lisäksi luennoilla käsitellään kyseisiä teemoja tarkemmin ja syvällisemmin.

Muita käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa levyteollisuuden synty, 1930-luvun tanssimusiikki- ja kupletti, haitarijazz, rillumarei, tangokuume, 1960-luvun kevyt musiikki, käännösiskelmä sekä populaarimusiikin kilpailut Syksyn Sävel ja Suomen Euroviisut. Kurssilla käsitellään myös populaarimusiikin tuotannon suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä sukupuolirooleihin. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi viihde- ja taidemusiikkiin liitetyt arvot, viihteen asema sota-aikana ja jälleenrakennuksen ajan Suomessa sekä iskelmän stereotyyppiset sukupuoliroolit ja laulajattarien julkisuuskuvan muokkaus. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille kokonaiskuva suomalaisen kevyen musiikin historian eri vaiheista.

Aktiivinen (vähintään 50 %) osallistuminen luennoille sekä lähdekirjallisuutta hyödyntävä oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä.

Arvointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

5-0.

Luennot 7*3h

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen viimeistään 10.7.2017 klo 23:55

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 5 op

  • Musiikkitieteen aineopintoihin kohtaan A406080 Suomen kansan- ja populaarimusiikin osakokonaisuus.
  • Sukupuolentutkimuksen aineopintojen kohtaan A401761 Sukupuoli ja ääni.
  • Suomen ja Pohjoismaiden historia kohtaan A406050 Kaupunki ja kulttuuri (HSS213B)