Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Uppgifterna

Kirjallisen tehtävän ohje

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

  • psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
  • tutkimusetiikan periaatteet
  • Kokeellisen tutkimusasetelmat
  • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
  • Laadulliset menetelmät
  • Tutkimuksen etiikka

Kirjatentti ja kirjallinen tehtävä

  • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
  • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Asteikko 0-5

Kirjatentti: la 26.8.2017 klo 9-12, ma 9.10.2017 klo 17-20, ke 8.11.2017.

Kirjallinen tehtävä palautetaan kirjatentti tilaisuudessa paperiversiona.

Jaksolla ei ole käytössä verkkoympäristö-Moodlea.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita