Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 4.5.2017
16:30 - 19:45
mån 8.5.2017
16:30 - 19:45
tors 11.5.2017
16:30 - 19:45
tis 16.5.2017
16:30 - 19:45
tors 18.5.2017
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

75 e. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Beskrivning

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (5 op) ja Johdatus kehityspsykologiaan ( 5 op) opintojaksot. Tälle jaksolle osallistuvan ei ole tarvinnut osallistua psykologian Avoimen yliopiston psykologian ainepintojen alkukuulusteluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää käyttäytymisen merkityksen terveydessä ja sairaudessa ja osaa arvioida sitä suhteessa fysiologisiin prosesseihin
 • ymmärtää persoonallisuusteorioiden ja tutkimuksen merkityksen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tarkastelussa
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • tuntee terveyspsykologisia interventioita ja tutkimusta niiden tuloksellisuudesta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden määritelmät ja tutkimuksen keskeiset käsitteet
 • Hyvinvoinnin ja terveyden taustalla olevat psykologiset ja yhteiskunnalliset tekijät
 • Persoonallisuus ja hyvinvointi
 • Terveyskäyttäytyminen ja terveyserot
 • Stressi, työhyvinvointi ja työkuormitus
 • Hyvinvointiin liittyvät interventio- ja preventionmenetelmät yksilön ja yhteiskunnan tasolla

Luennot ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

HUOM! Luennot kestävät klo 19.45 saakka.

Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013). Personality, individual differences and intelligence. 3. painos. Osa III. Kappaleet 21–24.

Morrison V., Bennet P. (2016). An Introduction to health psychology. 4. painos

Artikkelit:

Diez Roux, A. V., & Mair, C. (2010). Neighborhoods and health. Annals of the New York Academy of Sciences, 1186(1), 125-145.

Steptoe, A., & Kivimäki, M. (2012). Stress and cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology, 9(6), 360-370.

American Psychological Association (2013, November 4). Guidelines for Prevention in Psychology. American Psychologist.

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D., & Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work environment and stress-related disorders, a systematic review. Occupational medicine, 60(4), 277-286.

Matthews, K. A., Gallo, L. C., & Taylor, S. E. (2010). Are psychosocial factors mediators of socioeconomic status and health connections?. Annals of the New York Academy of Sciences, 1186(1), 146-173.

0-5

Opintojakso vastaa tutkintovaatimusten 2012–2016 opintojaksoa PSY241 Persoonallisuuspsykologia II 7 op

Tentit: ke 31.5.2017 klo 17-20, ke 23.8.2017 klo 17-20, la 30.9.2017 klo 9-12.

HUOM! Luentokerta 9.5. on peruttu.Tilalla luento 8.5.

Jakson tulkena oleva verkkoympäristö Moodle avautuu 4.5.2017.