Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

85 euroa (maksu sisältää materiaalimaksun 10 euroa) Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Kurssin sisältö:
Lämpökemia
Aineen ja molekyylien rakenneet
Olomuodot ja liuokset

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Lämpökemiasta:
-reaktiolämpö (entalpia) käsitteen ymmärtäminen ja valmius määrittää kokeellisesti reaktion reaktiolämpö
-entropia käsitteen ymmärtäminen ja yhdistäminen termodynaamiseen tarkasteluun osana universumin kasvavaa epäjärjestystä
-reaktion spontaanisuuden ennustaminen em. suureiden avulla

Atomin rakenteesta:
-opiskelijalla on valmius kirjoittaa kaikkien alkuaineatomien elektronirakenteet ja elektronirakenteen perusteella ennustaa atomin kemiallinen käyttäytyminen sidoksien muodostuessa
-jaksollisen järjestelmän ymmärtäminen perustuen alkuaineiden elektronirakenteeseen
-alkuaineatomien jaksollisten ominaisuuksien päätteleminen elektronirakenteen perusteella

Kemiallisesta sidoksesta:
-kahden pääsidostyyppi: ionisidoksen ja kovalenttisen sidoksen muodostuminen ja ominaisuudet
-kovalenttisesti sitoutuneiden molekyylien rakenteen esittäminen Lewis-rakenteiden avulla
-moniatomisten molekyylien muodon määrittäminen Lewis-rakenteesta VSEPR-teorian avulla
-molekyyliorbitaaliteorian soveltaminen kaksiatomisille samaytimisille molekyyleille.

Olomuodoista:
-tuntee erityyppiset molekyylien väliset vuorovaikutukset
-ymmärtää miten molekyylien välisten vuorovaikukset vaikuttavat fysikaalisiin ominaisuuksiin
-hahmottaa miten spesiesten lukumäärä vaikuttaa olomuotojen muutoksiin

Luennot + laskuharjoitukset + tentti
Pakollisista laskuharjoituksista tiedotetaan erikseen.

Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 5–12 (luvut 1-4 edellytetään esitietoina).

Arviointiasteikko 0-5

Luennot: ma, ke 7.9. - 19.10.16 klo 15–17

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Tenttipäivät: kurssitentti pe 21.10.2016 klo 12-15, Chemicum A110 ja Exactum A111. Uusinta kemian laitoksen yleisessä tentissä ti 13.12.2016 klo 14-16 (A110, Chemicum) tai 17.1.2017 klo 14-16.

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittaudu uusintatenttiin (laitoksen yleinen tentti) viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op)