Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

45 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Beskrivning

Edeltävät opinnot:

Turvallinen työskentely laboratoriossa sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Turvallinen työskentely laboratoriossa (1 op) sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Kemian perustöissä perehdytään työskentelyyn ja työturvallisuuteen kemian laboratoriossa. Kurssiin kuuluu yhdeksän työtä: liekkireaktiot, ionireaktioita ja kvalitatiivinen analyysi, nikkelin massa-analyysi, kuparin mitta-analyysi, epäorgaaninen synteesi, liukenemislämmön määritys kalorimetrillä, vahvan- ja heikon hapon titraus emäksellä, liukoisuustulon määritys ja galvaanisen elementin valmistaminen.

Tiedot: Laboratoriotyöskentelyn ja laboratorioturvallisuuden perusteet käytännössä, kemian peruskäsitteiden (atomi, ioni, kompleksiyhdiste, reaktioyhtälö, kemiallinen tasapaino, lämpökemia, hapot, emäkset, pH, liukoisuus, sähkökemia) ymmärtäminen.

Taidot: turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet, erilaisten peruslaboratoriotekniikoiden ja –laitteiden käyttö

Laboratorioharjoitukset + kirjalliset kuulustelut kurssin aikana

Kurssilla on pakollinen läsnäolo, poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Luennot: 15.3.2016 - 8.4.2016 ti klo 13-17, ke klo 13-17, to klo 14-18
Opetuspaikka:

Laboratoriotyöt tehdään ryhmätöinä (tavallisimmin 2-4 opiskelijan ryhmissä).

Laboratoriopäiväkirja (A4 vihko) mukaan heti ensimmäisellä työkerralla.

Laboratoriotöissä on pakollinen työtakki tai muu suojavaatetus (esim. HYKin toimisto, työpukuliikkeet, tavaratalot myyvät)

Suojalasit saa laboratoriosta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Työohjeen Kemian perustyöt I ja palutettavan työselostuspohjan saa harjoitustöiden kotisivuilta:

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso on osa kemian perusopintokokonaisuutta (25 op)