Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

45 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Edeltävät opinnot:

Turvallinen työskentely laboratoriossa sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Turvallinen työskentely laboratoriossa (1 op) sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Kemian perustöissä perehdytään työskentelyyn ja työturvallisuuteen kemian laboratoriossa. Kurssiin kuuluu yhdeksän työtä: liekkireaktiot, ionireaktioita ja kvalitatiivinen analyysi, nikkelin massa-analyysi, kuparin mitta-analyysi, epäorgaaninen synteesi, liukenemislämmön määritys kalorimetrillä, vahvan- ja heikon hapon titraus emäksellä, liukoisuustulon määritys ja galvaanisen elementin valmistaminen.

Tiedot: Laboratoriotyöskentelyn ja laboratorioturvallisuuden perusteet käytännössä, kemian peruskäsitteiden (atomi, ioni, kompleksiyhdiste, reaktioyhtälö, kemiallinen tasapaino, lämpökemia, hapot, emäkset, pH, liukoisuus, sähkökemia) ymmärtäminen.

Taidot: turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet, erilaisten peruslaboratoriotekniikoiden ja –laitteiden käyttö

Laboratorioharjoitukset + kirjalliset kuulustelut kurssin aikana

Työohjeen Kemian perustyöt I ja palutettavan työselostuspohjan saa harjoitustöiden kotisivuilta:

Asteikolla hyväksytty-hylätty

Kurssilla on pakollinen läsnäolo, poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Luennot: 14.3.2017 - 31.3.2017 ti klo 13-17; ke klo 13-17 ja to klo 14-18
Opetuspaikka:

Laboratoriotyöt tehdään ryhmätöinä (tavallisimmin 2-4 opiskelijan ryhmissä).

Laboratoriopäiväkirja (A4 vihko) mukaan heti ensimmäisellä työkerralla.

Laboratoriotöissä on pakollinen työtakki tai muu suojavaatetus (esim. HYKin toimisto, työpukuliikkeet, tavaratalot myyvät)

Suojalasit saa laboratoriosta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kemian perusopintokokonaisuutta (25 op)