Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

85 euro. Avgiften inkluderar materialavgift 10 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig”

Så här börjar du studera:

Beskrivning

Under kursen behandlar vi materia, atomer, grundämnen, och molekyler, föreningar, kemiska ekvationer och intermolekylära krafter. Vi går i korthet igenom kemiska enheter och reaktioner i vattenlösning och fortsätter därefter med gaser, lösningar och termokemi. Atomens kvantmekaniska modell behandlas och därefter det periodiska systemet. Beträffande kemisk bindning så går vi igenom både Lewis teorin och valensbindnings- samt molekylorbitalteorin.

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar. Kursens föreläsningsspråk är svenska.

Kursen baserar sig på boken “Chemistry: A Molecular Approach” (andra upplagan) av Nivaldo Tro. Kapitlen 5-12.

Enligt skalan 0 - 5

Föreläsningar mån 9-12 och ons 10–12, 7.9. - 19.10.2016, A128 Chemicum

Tentamensdagar:

Tentamensanmälan och anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Praktiska anvisningar